بایگانی

بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی و روزگار سیاه بیمه‌شدگان

بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی و روزگار سیاه بیمه‌شدگان

” از کوزه همان برون تراود که در اوست ” حکایت بودجه سالانه است

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته: یک میلیون یتیم، زن بی‌سرپرست و بیمار سرطانی در خانواده مستمری‌ب …

شستا متعلق به بیمه‌شدگان است نه دولت/ برانداختن خصولتی‌ها با واگذاری شرکت‌ها به مردم، دستی چدنی د …

اکبر شوکت مطرح کرد: شرایط مشابه اروپا را برای کارگران فراهم کنید، بعد سن و سابقه بازنشستگی را افزای …

وقتی یک راهپیمایی هم سهم کارگران نشد…سخن گفتن با کارگران از اجلاس سران

تجمع کارگران و بازنشستگان در اعتراض به «غارت اموال تامین اجتماعی»

سازمان تأمین اجتماعی؛ از جیب کارگران، به کام کارفرمایان

کارگران و تأمین اجتماعی

خانواده‌های کارگری جرأت مراجعه به پزشک را از دست داده‌اند

اسناد تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مفقود شد!

پولشویى و عوام فریبىِ آگاهانه

ترفند تازه برای باقی ماندن “مرتضوی” در قدرت