بایگانی

شکنجه در زاهدان

«تخت معجزه» شکنجه ای در زندان زاهدان برای گرفتن اعتراف اجباری از زندانی

اعدام یک زندانی در زاهدان

اعدام سه زندانی در زاهدان

نامه جمعی از زندانیان زندان زاهدان به رئیس قوه قضاییه؛ بازرسی‌ها فرمایشی است

اعدام یک زندانی در زاهدان

اعدام یک ملی پوش رشته کیک بوکسینگ در زندان مرکزی زاهدان

اعدام دو زندانی در ایرانشهر و زاهدان

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان

اعدام یک زندانی مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان

زندان مرکزی زاهدان: انتقال یک زندانی دیگر به انفرادی برای اعدام

اعدام سه زندانی با اتهام “محاربه” در زندان مرکزی زاهدان

اعدام یک زندانی در زاهدان

یک زندانی تبعه افغانستان در زندان زاهدان اعدام شد

اعدام دو زندانی در زاهدان و سراوان

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی زاهدان

یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد

یک زندانی؛ برای جلوگیری از شکایتم بابت مضروب شدن، برایم پرونده مواد مخدر تراشیدند

محرومیت یک زندانی بیمار در زندان مرکزی زاهدان از رسیدگی‌ پزشکی

دریافت پول از زندانیان برای «ملاقات‌های شرعی» در زندان مرکزی زاهدان

اعدام دو متهم در زندان مرکزی زاهدان

انتقال چهار زندانی به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم اعدام