بایگانی

اعدام مخفیانه یک سرباز در ارومیه

اعدام دو زندانی در ارومیه

انتقال دو زندانی جهت اجرای حکم اعدام در ارومیه

لیست زندانیان مواد مخدر محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه

اعدام سه زندانی در زندان ارومیه

انتقال دست‌کم سه زندانی محبوس در زندان ارومیه جهت اجرای حکم اعدام

انتقال سه زندانی جهت اعدام در ارومیه

انتقال دو زندانی دیگر جهت اعدام در زندان ارومیه

دو زن در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند

اعدام با طناب دار

اعدام دو زندانی مواد مخدر در زندان ارومیه

انتقال چهار زندانی به سلول انفرادی در زندان ارومیه

اعدام سه زندانی در ارومیه

انتقال سه زندانی برای اجرای حکم اعدام در ارومیه

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه

انتقال یک زندانی با جرائم مربوط به مواد مخدر جهت اجرای اعدام

خودکشی یک زندانیِ از اعدام رسته در زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه؛ انتقال پنج زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام

نگاهی به پرونده محمد عبداللهی، زندانی سیاسی، که اعدام شد

اعدام دست‌کم یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه

اعدام سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه/ تصویر

اعدام سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه و زندان مرکزی ایلام

محمدرضا جمالی خبرنگار و فعال حقوق بشر تبریزی پس از تحمل ۵۳ ماه حبس از زندان آزاد شد.

چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند

اسامی ۱۶۶ تن از محکومین به اعدام در زندان مرکزی ارومیه

اعدام سه زندانی در شیراز/ انتقال دو زندانی به انفرادی جهت اجرای حکم در ارومیه

اعمال فشار بر زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه برای شرکت در انتخابات

اعمال فشار بر زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه برای شرکت در انتخابات

اعدام چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه

انتقال چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

انتقال چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام