بایگانی

نامه آتنا دائمی از زندان برای روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

نمونه‌هایی از تضییع حقوق قانونی زنان درویش در زندان قرچک

گزارشی از چند روز حضور در قرچک

گلرخ ایرایی از زندان اوین: «هر حنجره‌ای را که فریاد می‌شود، به سرب داغ آغشته می‌کنند»

هشدار به وقوع یک فاجعه در زندان قرچک: شکوفه یداللهی با خطر مرگ مواجه است

اینجا با ترس و لرز زندگی می کنیم…………… روایت هایی از درون زندان قرچک ورامین

گزارشی از آخرین وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان قرچک

روایت نرگس حسینی از زندان قرچک، حوادث روز بازداشت و دادگاه

گفت‌وگو با معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی ………من یک مادرم، صدای دخترم را بشنوید

گلرخ ایرایی و آتنا دائمی: «در صورت عدم بازگشت به اوین اعتصاب غذا می‌کنیم»

آرش صادقی در اعتراض به ضرب و شتم و انتقال گلرخ ایرایی در اعتصاب غذا و دارو به سر می‌برد

شکایت‎ خانواده دائمی به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل پس از «انتقال وحشیانه» آتنا دائمی به زندان قرچک

رنجی برای تمام فصول در زندان قرچک

ادامه بازداشت موقت ۹ ماهه برای نگار حائری به دلیل گرایشات سیاسی خانواده

دیدار معاون رییس جمهور با آتنا فرقدانی و حکیمه شکری در زندان قرچک ورامین

شرایط نامناسب آتنا فرقدانی در زندان قرچک