بایگانی

نمونه‌هایی از تضییع حقوق قانونی زنان درویش در زندان قرچک

گزارشی از چند روز حضور در قرچک

گلرخ ایرایی از زندان اوین: «هر حنجره‌ای را که فریاد می‌شود، به سرب داغ آغشته می‌کنند»

هشدار به وقوع یک فاجعه در زندان قرچک: شکوفه یداللهی با خطر مرگ مواجه است

اینجا با ترس و لرز زندگی می کنیم…………… روایت هایی از درون زندان قرچک ورامین

گزارشی از آخرین وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان قرچک

روایت نرگس حسینی از زندان قرچک، حوادث روز بازداشت و دادگاه

گفت‌وگو با معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی ………من یک مادرم، صدای دخترم را بشنوید

گلرخ ایرایی و آتنا دائمی: «در صورت عدم بازگشت به اوین اعتصاب غذا می‌کنیم»

آرش صادقی در اعتراض به ضرب و شتم و انتقال گلرخ ایرایی در اعتصاب غذا و دارو به سر می‌برد

شکایت‎ خانواده دائمی به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل پس از «انتقال وحشیانه» آتنا دائمی به زندان قرچک

رنجی برای تمام فصول در زندان قرچک

ادامه بازداشت موقت ۹ ماهه برای نگار حائری به دلیل گرایشات سیاسی خانواده

دیدار معاون رییس جمهور با آتنا فرقدانی و حکیمه شکری در زندان قرچک ورامین

شرایط نامناسب آتنا فرقدانی در زندان قرچک