بایگانی

مسئولین دهه شصت زندان دستگرد اصفهان

اعدام

اعدام یک زندانی تبعه افغانستان در اصفهان

اعدام

اعدام دو زن در اصفهان

اعدام

اعدام دو زندانی در اصفهان

کارزار ”دیگر نمی گذاریم جوانانمان را بکشید”اعتراضهای سراسری سه روزه, ۳۱ اردیبهشت – ۲ خرداد

اعدام

اعدام چهار زندانی دیگر در زندان دستگرد اصفهان

اعدام

اعدام یک زندانی در اصفهان

اعدام

اعدام دو زندانی ازجمله یک زن در اصفهان

امید کریمی

اعدام یک زندانی در اصفهان

ابوالفضل حلوائی (ساداتیان)

اعدام یک زندانی در اصفهان

اعدام

اعدام یک زندانی زن در اصفهان

منصور قربانی بندارتی

اعدام یک زندانی در اصفهان

مهدی صالحی

زندانی سیاسی مهدی صالحی با سکته مغزی و شرایط خطرناک در بیمارستان بستری شد

یک زن زندانی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد

گزارش؛ از دست رفتن بینایی ۴۰ تن و بازداشت ۳۰۰ تن در اعتراضات اصفهان

اعدام

اعدام یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان، به نام اسماعیل قصابی سینی

گرفتن پتو در زندانها

در زندان دستگرد اصفهان برای شکنجه زندانیان پتو ها را جمع آوری میکنند

بحران-کرونا-در-زندان-دستگرد-اصفهان

بحران کرونا در زندان دستگرد اصفهان

قرنطینه زندان اصفهان، انفرادی «هتل اموات» و حالا کرونا!

اعدام یک زندانی مواد مخدر در اصفهان/ تصویر

صدور حکم اعدام برای مدیر سایت عصر جوان

خانوادهِ رنج و رزم و آزادی