بایگانی

عبدالغفور محمودی، محمدحسین تشت‌زر و علی پیام

اعدام سه زندانی ازجمله دو زندانی بلوچ در بندرعباس

اعدام

اعدام دو زندانی ازجمله یک مرد بلوچ در کرمان؛ افزایش شمار اعدام شدگان به سه نفر

میثم چندانی

اعدام میثم چندانی، زندانی بلوچ متهم به محاربه پس از ۱۲ سال زندان

ظاهر نارویی

اعدام دست‌کم دو زندانی بلوچ در زاهدان

اعدام

اعدام دست‌کم یک زندانی بلوچ در زاهدان

امام بخش گرگیج

اعدام مخفیانه دست‌کم یک زندانی بلوچ در تربت حیدریه

زندان مرکزی کرمان

اعدام دست‌کم پنج زندانی ازجمله دو زندانی بلوچ در کرمان

عبدالناصر قلجایی

اعدام یک زندانی بلوچ در بیرجند؛ ۵۰۰ اعدام از ابتدای سال میلادی

اعدام

اعدام دست‌کم سه زندانی ازجمله یک زندانی بلوچ در زاهدان

عبدالصمد خادم

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

عبدالصمد شاهوزهی

اعدام دو زندانی بلوچ در زاهدان

محمد گرگیج

اعدام یک زندانی بلوچ در بیرجند

حمید براهویی و احمد نارویی

اعدام مخفیانه دو زندانی بلوچ

رحیم غلجائی

اعدام مخفیانه یک زندانی بلوچ در بیرجند

فرهاد بادروزه

اعدام مخفیانه یک زندانی بلوچ در بیرجند

حسین گمشادزهی

اعدام مخفیانه سه زندانی بلوچ در زاهدان

بیدالله گرگیج

اعدام مخفیانه یک زندانی بلوچ در زاهدان

اعدام

اعدام مخفیانه چهار زندانی بلوچ در زندان زاهدان

غلام صدیق هرمزی

اعدام یک زندانی بلوچ در بندرعباس

موسی شه بخش

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

ابراهیم گمشادزهی

اعدام یک زندانی بلوچ در کرمان

حسن براهویی

اعدام یک زندانی بلوچ در گرگان

نورالله تیموری

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

زندان جیرفت

اعدام دو زندانی بلوچ در جیرفت

عاصف شه‌بخش

اعدام یک زندانی بلوچ در زاهدان

تصویر نادر ریگی (گله بچه)

اعدام دست‌کم یک زندانی بلوچ در جیرفت

نجم‌الدین اسحاق‌زهی

اعدام یک زندانی بلوچ در سمنان

حبیب الله فقیردادزهی

اعدام یک زندانی بلوچ در اصفهان

احسان گرگیج

اعدام دو زندانی بلوچ در بندرعباس/ ۱۲ شهروند بلوچ طی چهار روز گذشته اعدام شدند

امین‌الله کریمی قلجایی

اعدام یک زندانی بلوچ در مشهد