بایگانی

نقض آشکار حقوق بشر با محبوس نگه ‌داشتن زندانیان در بحران کرونا

حکم اعدام احمدرضا جلالی به وکیل او ابلاغ شد

رسول حردانی دست به اعتصاب غذای خشک زد

حمید بابایی به مرخصی اعزام شد

زندانی سیاسی، زندانی”امنیتی”

بازگردانده شدن سه زندانی امنیتی به زندان رجایی شهر

وضعیت وخیم جسمانی علیرضا گلیپور؛ زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین

عمر کریم‌شریف؛ زندانی امنیتی تبعه عراق در شانزدهمین سال حبس محروم از آزادی مشروط

هفتمین روز از اعتصاب غذای رسول حردانی

محرومیت محمدامین آگوشی از حق مرخصی

شهرام پورمنصوری؛ تهدید به انتقال به انفرادی در صورت عدم شکستن اعتصاب غذا

شهرام پورمنصوری؛ تهدید به انتقال به انفرادی در صورت عدم شکستن اعتصاب غذا

صدای ۱۷ سالگی شهرام باشیم/ نامه ای از سعید شیرزاد

غلامرضا حسینی بار دیگر بدون درمان از بیمارستان به زندان بازگردانده شد

تهدید و ضرب وشتم علیرضا گلی پور در زندان اوین/ وخامت حال در هشتمین روز از اعتصاب غذا

خالد حردانی اعلام اعتصاب غذا کرد

وضعیت وخیم امیر درستی در دهمین روز از اعتصاب غذا