بایگانی

صدارت :تجاوزها به حقوق و خشونت‌های اقتصادی، بازدارنده‌ای مهم از برپایی، و پویایی، و پیش‌برد مردم …

صدارت- مشکلات بهداری و بهزیستی، مشتی از خروارها بی‌کفایتی و فساد و خشونت

صدارت: نفی حجاب اجباری، نفی اکراه و زور، انقلاب اسلامی، انقلاب در اسلام

صدارت: روز کارگر، روز معلم، روز جهانی آزادی رسانه‌های خبری، روزهای مردمی

صدارت- امکان تحلیل مسائل را چه کسی دارد؟ فاقد تحلیل کیست؟ مردم؟ یا قدرت؟

صدارت- برخی گزینه‌های رژیم برای ادامه حیات خود

صدارت- کنگره؟ مجلس؟ شورا؟ رهبر؟ سخنگو؟ و راه حل دموکراتیک و مردمی

صدارت- روش پیروز مبارزه: تداوم فعالیت‌ها، واکنش نشدن، نقش و جایگاه بانوان، هشیاری در جنگ روانی

تو نگو همه به‌جنگند و ز صلح متن چه آید -- تو یکی نه‌ای، هزاری، تو چراغ خود برافروز

صدارت: مسابقه دویدن صد متر، یا ماراتون، یا…؟ به تاریخ بنگریم!

صدارت- جمهوری‌خواه کیست؟ همبستگی و همکاری با چه کسی؟

صدارت- عید ۱۴۰۲، دردِ دل نوروزی

صدارت: اصلاحِ قدرت!!؟

صدارت- حملات شیمیایی به جوانان، نمایشی از درماندگی و بی‌چارگی رژیم

صدارت- کجای کاریم؟ قشر خاکستری!؟

صدارت- منشور‌ها و نکاتی که می‌توانند اتحادآور و یا تفرقه‌انداز باشند

صدارت- «نخبه» و نخبه‌گرایی!؟

صدارت: انقلاب و محک ارزیابی، و معیار تصمیم نه تنها در انقلاب، بلکه حتی در تمام امور روزمره.

صدارت: چهلم قتل فرزندانمان آقایان کرمی و حسینی، بررسی رویدادها

صدارت- معیار ارزیابی کنش‌ها، برای حمایت و یا نفی آن‌ها

صدارت- آموزه‌های انقلاب ۱۳۶روزه را برای پیش‌گیری از حمله خارجی بکار بریم

علی صدارت- هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند! وسیله، هدف واقعی را به طور شفاف، پیش‌گویی می‌کند!

صدارت : نیاز به آلترناتیو و بدیل – بدیلِ مردم‌خواسته، و یا «بدیل» قدرت‌فرموده؟

صدارت- همسازی ملی جمهوری‌خواهان برای ایران فردا: معضلات و راهکارها

صدارت- نقش رسانه‌های همگانی در یک جمهوری – مصاحبه، پرسش و پاسخ

صدارت- رسوایی احزاب، و سازمان‌ها، و افراد وابسته به قدرت‌ها

صدارت: توصیه‌هایی برای دوران بازداشت و بازجویی

صدارت- توئیت‌گیت!

صدارت: آیا ممکن است دوستی با هر کس و ناکسی، فقط به این دلیل که با دشمن من دشمن است، کار صحیح و خوبی با …

صدارت- اتحاد؟ همدلی؟ همصدایی؟ همبستگی؟ دشمنِ دشمنِ من، الزاما دوستِ من نیست!

صدارت: رمزگشایی سخنان نتانیاهو. هشدار! مردم انقلابی ایران به‌هوش باشیم!