بایگانی

زنان افغانستان و جهانی که جای خوبی برای زنان نیست

برای رهایی زنان در سوسیالیسم!

زن، انقلاب، رهایی!

ملاحظاتی پیرامون مبارزه‌ی زنان در جهان برای آزادی و برابری و‌ علیه اقتدارگرایی در سال ۲۰۲۲

زنان افغانستان، استوار و مقاوم در برابر افکار ارتجاعی طالبان ایستاده‌اند!

تشدید بحران به مردم آسیب‌پذیر افغانستان به شدت ضربه می‌زند!

در حاکمیت وحوش طالبی؛ بلایایی طبیعی دردی‌ مضاعف بر زنان افغانستان

روایتی از خط مقدم رزم؛ تجربه‌ی یکی از زنان معترض

رسوایی در نروژ، زمینه چینی برای برسمیت شناختن طالبان، گفتگو با کبرا سلطانی کنشگر افغان در اسلو

افغانستان، سرزمین قصه‌های تلخ: آیا پروانه‌ها آزاد می‌شوند؟ 

زنان؛ آخرین صدای اعتراض در گرداب افغانستان

زنان قربانیان قتل های زنجیره ای حکومت طالبان!

کنشگر حقوق بشر از نابودی مطالبات و رویاهای زنان افغانستان با سلطه طالبان می‌گوید

چرا ایجاد کمیته محلات و سازماندهی سراسری کارگران و زحمتکشان در محل زیست ضرورتی حیاتی دارد؟

خیمه پوشان پر خاشگر

اعتصاب سراسری معلمان

زنگ اول ماه مهر: اعتصاب سراسری معلمان

بیانیه حمایت و همبستگی با زنان افغانستان

گزارش از هرات/ ما صلح می‌خواهیم، نه تسلیمی به ظلم و بربریت

طالبان⁩ رسما اعلام کرد که “نیاز بی بی” را در ولایت ننگرهار اعدام کرده است

زنان افغانستان، اشغالگران و طالبان

بیانیه مشترک ایلگای آسیا در مورد افغانستان

زنان افغانستان و ایران علیه توحش طالب و آخوند و طلبه و….

زنان افغانستان علیه طالبان

خبر کوتاه است: «هرات، مزار شریف، کابل…افغانستان سقوط کرد.»

پیام از شهر در محاصره هرات: صدای ما باشید با این هشتگ: #قیام_هرات

حلال و حرام طالبان برای زنان/قوانین تازه چیست؟

هراس از فمنیست‌های وطنی

مانیفست جنبش مستقل زنان افغانستان

زنان و فرمانده مسعود

صدای زنان در مذاکرات صلح افغانستان و طالبان