بایگانی

سانسورِ نرم با واژه‌های توخالی

عبور از استبداد در ایران بدون رسمیت زبان‌های مادری و تقسیم قدرت ممکن نیست

زبان فارسی و مسئله‌ی بیان سوژه، مورد خاص تنظیم زبان فارسیِ سیاسی

مفهوم واژه‌هایی با پسوند «چی» در زبان و فرهنگ ایرانیان

در مورد اهمیت زبان مادری در کنار زبان‌های : غالب بی‌زبانگی یا چندزبانگی ؟

سلطنت مطلقه‌ی زبان فارسی (ملاحظاتی انتقادی درباره‌ی مواضع سید جواد طباطبایی در قبال سیاست زبانی)

نفهمیدن زبان فارسی : از “تهدید برای هویّت ملّی و امنیّت کشور” تا “مَرضی نیازمندِ دخالتِ بال …

«بسندگی زبان فارسی» تسریع روند پاک‌سازی ملت‌های ساکن جغرافیای ایران

در ضرورتِ نوشتنِ نشانه‌یِ اضافه

زبان فارسی چطور در ایران تفوق یافت؟

وقتی دشمنان زبان فارسی، دایه بهتر از مادر میشوند برایش!

Асосномаи забони порсӣ (замимаи номаи фарҳехтагон)

نامه سرگشاده گروهی از روشنفکران تاجیک در اعتراض علیه تاجیکی اعلام کردن زبان رسمی تاجیکستان

زبان فارسی ایران، افغانستان و تاجیکستان؛ یک زبان یا سه زبان؟

رسمی‌شدن زبان فارسی در مدارس آلمان

نامۀ سرگشادۀ اهل قلم و فرهنگ افغانستان، ایران و تاجیکستان در اعتراض به تغییر نام بی‌بی‌سی افغانست …

فارسی شکسته از مترو تا مدرسه؛ چرا همه اینقدر خودمونی شده‌اند

سید جواد طباطبایی

زبان ملّی و برنامۀ آموزش زبان‌های محلی

درباره زبان آمیخته ایرانیان خارج‌نشین فارگلیسی؛ خودباختگی یا طبیعت زبان

زبان فارسی عامیانه

نقدی بر «زرتشت» آشوری

انتشار کتاب «سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسین در افغانستان و تاجیکستان و چند مقاله‌ی دیگر» اثر نجم …

زبان، خانه‌ی هستی است

روز جهانی زبان مادری

فارسی، از جدائی ها حکایت می کند

گوشت زبان فارسی زیر ساطور زیرنویس‌‌کن‌ها

هست یا است؟