بایگانی

همشهریان معترض، مرثیه‌خوانی راه مبارزه نیست؛ به عاملین خشکی زاینده‌رود و کشتار جوانان بتازیم!

زاینده‌رود؛ بحرانِ اقتصادسیاسیِ آب

گزارش؛ از دست رفتن بینایی ۴۰ تن و بازداشت ۳۰۰ تن در اعتراضات اصفهان

بحران آب ۱۴۰۰: درباره خیزش آبی اصفهان و چهارمحال

بیانیه جمعی از تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان در حمایت از کشاورزان و مردم اصفهان

صحنه گردانی – سروده‌ی محمدعلی شاکری یکتا

اعتراضات اصفهان

گسترش اعتراضات مردم اصفهان از پل خواجو شروع شده است – فیلم‌ها

«با آب زنده بودیم»

کشاورزان-اصفهان-2-min

«اصفهانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» تظاهرات گسترده مردم اصفهان در بستر زاینده رود + فیلم‌ها

تجمع بزرگ مردم اصفهان و کشاورزان

تجمع بزرگ مردم و کشاورزان اصفهان در یازدهمین روز اعتراض شبانه‌روزی + فیلم

کشاورزان اصفهان

استمرار اعتصاب و اعتراضات کشاورزان اصفهان همراه با راهپیمایی و شعار خوانی اعتراضی – فیلم

بستر خشک شده زاینده رود بستر خیزش دوباره مردم اصفهان

بستر خشک شده زاینده رود بستر خیزش دوباره مردم اصفهان

هالهٔ حیدری درگذشت – گالری عکس‌های او از زاینده‌رود

زاینده‌رود و حیات ذهنی ـ عاطفیِ شهر

تجمع اصفهانی‌ها در زاینده‌رود با وجود مخالفت فرماندار و استان‌دار

اصفهان بدون زاینده رود

زاینده رود فقط ۳ ماه زنده می‌ماند؟!

اعتراض خشونت بار کشاورزان اصفهانی به مدیریت منابع آبی