بایگانی

دکتر سروش به‌مثابه قابله

انحطاط تمدن اسلامی یا انحطاط مسلمانان

ای کانت، ز قرآن بیاموز اخلاق را!

اسلام‌گرایی، انقلاب ایران و فمینیسم اسلامی

مقدمه‌ای بر هر تز روشنفکری دینی در حوزه سیاست

دین و قدرت

روشنفکری دینی و اسلام بی تعصب

پروژه روشنفکری دینی ایران معاصر

از سوء ظن ایرانی به تردید مدرن و «تردید در تردید» پسامدرنی!

سوژه های نارَس – عبدالکریم سروش و مواضع اخیر اصلاح طلبان

دریغا که اسپینوزای ایران بی یار و یاور است

از روشنفکری دینی تا نواندیشی دینی: سرنوشت محتوم نظریۀ قبض و بسط تئوریک شریعت

محمد مجتهد شبستری

شبستری و راه و رسم سقراطی

مجتهد شبستری پیش قراول نواندیشی دینی رادیکال

علی شریعتی و افت انرژی اوتوپیایی

جایگزین مفهوم «روشنفکری دینی» چیست؟

محمد مجتهدی شبستری

نبوت محمدی و هویت مسلمانی

تحلیل محتوای آخرین نامه دکتر سروش؛ گفتمان مشترک سروش و مخالفان

درباره‌ اتهام عجیب و ناروای دکتر سروش

در مُلک بی ملکوت

روشنفکری دینی هنوز از خانه خود بیرون نیامده است

تفاوت داعش و داعشیان با اسلام بنیادان فکلی (یقه سفید)

بررسی رویکردهای جنسیتی به زن مسلمان (مروری بر آراء زیبا میرحسینی) / هدا مبصری

ژیلا شریعت پناهی: بسیاری از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، مستند به قرآن نیست

نشست «زنان و نوگرایی دینی» در سالروز تولد هاله سحابی