بایگانی

در باب روشنفکری

صدارت : ابهام در منشور لائیسیته، و شفاف‌سازی آن در یک گفتگوی(۴)دوستانه، با پاسخ به اشاراتی در رابطه …

گفت‌وگو با مراد ثقفی دربارۀ زمینه‌های همکاری روشن‌فکران با دولت در تاریخ معاصر (۱)؛ دولت، روشن‌ف …

روشنفکری = ضرورت بازخوانی تاریخ و روشنگری

سعید سلطانپور

روشنفکران در انقلاب

کافکا مقلدان را پشت در گذاشت

در باره‌ی «ما» و «ماها»

زندگی و مرگ در تبعید درونی و بیرونی – عکس از رضا دقتی: تشییع جنازه غلامحسین ساعدی در گورستان پرلاشز. ساعدی از چهره‌های شاخص روشنفکری ایرانی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بود.

فضل روشنفکران

مصاحبه ایران آکادمیا

گفتگوی ایران آکادمیا با داریوش آشوری

قرائت سیا از فرنچ تئوری*: درباره ی کار روشنفکری و از کار انداختن چپ فرهنگی!

مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان – بخش پنجم

مذهب شیعه، ریشه از خود بیگانگی ایرانیان بخش چهارم

علی شریعتی؛دومی ندارد

علی شریعتی؛دومی ندارد

توهم روشنفکری

سوگند “زیبا کلام” به موی محمد بن عبدالله و سرسپردگی روشنفکری

سه ویژگی ضروری برای روشنفکر

در نکوهش تفتین، در مذمت تحریف – پاسخ کانون نویسندگان به انتشار یک گفت‌وگو

بازار مصرف روشنفکری در ایران این روزها!

شیخ بی چراغ، نامه‌ای به رضا براهنی