بایگانی

در خدمت و خیانت روحانیت(داستان ۱۰ و پایانی داستان روحانیت)

شرایط و موقعیت ویژه مبارزات رهایی بخش با شعار زن, زندگی، آزادی را درک کنیم!

بیمِ امید

به دستگیری و برخورد با روشن‌فکران و نویسندگان و روزنامه‌نگاران خاتمه دهید!

فقه اسلام نیست؛ اسلام قرآن نیست؛ و دین هم قرآن نیست!

با حکومت اسلامی هم جمهوریت داشته باشید و هم روحانیت و هم اخلاق و اقتصاد و اجتماع و حقوق و تربیت و چیز …

مگه شما قابل آدم هستید؟ دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتوری  را بگیریم!

چرا جامعه ایرانی در جایگاه خود نیست؟

حقیقت، دگراندیشی و روشن‌فکران روسیه…………آندری اوستالسکی در گفت‌وگو با بهروز آفاق

خطری که الان بیش از همه چیز وجود دارد، این است که از من آخوند گول بخورید!

چندسال پیش (ویژه انقلاب۵۷)کنکاش در مطبوعات ۲ ماه دی وبهمن ۱۳۵۷

روشنفکران: صاحبان «سرمایه‌ی فرهنگی»، مرغان عروسی و عزا

سهم روشنفکران در ویرانی ایران بعد از انقلاب

قانون اساسی بدون ولایت فقیه و چربی و دنبه!

ولایت فقیه؛ یعنی حکومت ایدئولوگ‌ها!

‏هژمونی: نظریه‌ی سیاست‌ طبقاتی ملی ـ مردمی

این نوع جدید از جمهوری!

شورا: نهاد دموکراتیک قدرت سیاسی

در جستجوی راه‌ نوین برای گذار از حکومت اسلامی

روشنفکر: ناسزای سیاسی و فرهنگی

نقش روشنفکران و مردم در خلق رهبر دیکتاتور!

سردبیر اندیشه پویا، توجیه‌گر جمهوری جهل و جنایت

قربانی کردن انسان‌ها و الگوی تجارت دیجیتال

از چرخه‌ی خشونت-سرکوب باید به سمت چرخه‌ی جنبش-گفتگو برویم

«آن خراب ابنیه کز پنجره پیداست کجاست؟» نگاهی به «جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران»

خطاب به روشنفکران عدالت خواه

مسئله‌ی رویارویی با امیرحسین مقصودلو

آقای خامنه ای خود را بیازمائید؛برای نفس مطمئه شما خوب است!

https://www.youtube.com/watch?v=ldBFKucGqpU

انتخابات با درهای بسته!

آیت الله منتظری ودکترعلی شریعتی