بایگانی

درنقد نظرات انحرافی «چپ های جبهه سومی» دربرخورد به نبرد روسیه علیه ناتو و نئونازیسم

انقباض صفوف غرب در جنگ

قرارداد ۲۰ ساله حکومت ایران با روسیه

ضرورت پیمان نظامی میان روسیه و ایران!

صدارت – (۲۰) مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران- ادا …

هدف گرفتن اوکراین: چگونه جان میرس‌هایمر و استفن کوهن روایت مسلط را به چالش می‌کشند

چگونه روسیه برای پیروزی در جنگ ترکیبی علیه ایالات متحدۀ آمریکا باید خود را بازآفرینی کند

تنگنای همبستگی؛ برخی از نکات مورد اختلاف در برخورد با مسئله‌ی امپریالیسم

شهروندان خوب فرمانبر پارسای اوکراینی نمی‌ترسند؛ مروری بر کتاب «شهروندان خوب نباید بترسند»

صلیب و پرچم: جهان از نگاه پوتین

جنگ اوکراین چه درسی برای بشریت دارد؟

نگاه دقیق‌تر به آنچه در اوکراین می‌گذرد – بخش پایانی

نگاه دقیق‌تر به آنچه در اوکراین می‌گذرد – بخش سوم: اوکراین

صدارت (۱۴)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-اصل۲۹-جلسه …

به دام انداختن و مجازات سربازان متجاوز روس توسط پهبادهای کوچک مجازاتگر رزمندگان اوکراینی- فیلمها

آمریکایی‌ها بیش از همه نگران وقوع یک جنگ هسته‌ای با روسیه هستند!

همنشین بهار: از نورد استریم تا کربن خنثی Nord Stream – Carbon neutrality

ویدئوی دیدنی انهدام ۴ تانک روس توسط یک تیم موشکی اوکراین

جنگ اکراین: پرده دیگرى از نمایشنامه هولناک سرمایه‌دارى جهانى براى بشریت

صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه یازدهم

نجات معجزه آسای یک خانم هنگام برخورد موشک در ماریوپل اوکراین – ویدئو

چه کسی با فاشیسم می‌جنگد؟ نقدی بر ادعای مبارزه با فاشیسم توسط روسیه

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه دهم

فیلم لحظات دیدنی انهدام هلی کوپتر متجاوز روسی پس از اصابت موشک نیروهای اوکراین

از جنگ سرد تا صلحِ داغ

اثرات نامساوی جنگ در سیستم بین‌المللی

از چامسکی تا محور مقامتی‌ها؛ به نام چپ به کام ارتجاع

حقیقت، دگراندیشی و روشن‌فکران روسیه…………آندری اوستالسکی در گفت‌وگو با بهروز آفاق

جنوب جهان «در حال کوبیده شدن» است

روسیه از شورای حقوق بشر اخراج شد

روسیه از شورای حقوق بشر اخراج شد

یافته‌های حسابرسی جنگ روسیه با اوکراین از دیدگاه یک حسابدار رسمی

بوچا؛ انسان گرگ انسان است