بایگانی

مناسبت‌هایی که قرار بود آگاهی‌مان را بیشتر کنند 

شصت سال پیش ١۶ آذر

متن کامل پیام آلنکا زوپانچیچ به دانشجویان ایران به مناسبت روز دانشجو

دیالوگ هفته: سه روز پرشکوه اعتصاب و اعتراض در ایران، به‌ویژه روز تاریخی دانشجو

شکلاتی که کام دولت را تلخ کرد

پیام علی یونسی و امیرحسین مرادی بمناسبت روز دانشجو «زنده باد انقلاب دمکراتیک مردم ایران»

بیانیه مشترک دانشجویان دانشگاه‌های کشور به مناسبت ۱۶ آذر ۱۴۰۱

دانشگاه در آستانه ۱۶ آذر؛ به سوی یک روز دانشجو سرخ به پیش!

دانشگاه کابوس استبداد و پیشروی انقلاب در ایران

نگاهی اجمالی به جنبش دانشجویی ایران و ۱۶ آذر امسال!

به‌مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو

سه پایه‌ی جریان صنفی

زنان آرزم: دانشگاه زنده است

نشانه‌شناسی شعارها علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویی شانزدهم آذر

نشانه شناسی شعار علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویان در ۱۶ آذر

۱۷دانشگاه ایران: تا آخرین حد توان‌مان می‌ایستیم

۱۶ آذر را به یاد آور

در ستایش پیکار شجاعانه دانشجویان در شانزدهم آذر

نان، کار، آزادی؛ اداره‌ی شورایی

اعلام همبستگی دانشجویان با جنبش مردمی و بیانیه دانشجویان دانشگاه مازندران

گرامی باد روز دانشجو!

ویدئوهایی از تجمع هم اکنون دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت ١۶ آذر

فائزه عبدی‌پور، فعال صنفی دانشگاه علامه طباطبایی و محمد شریفی مقدم، فعال صنفی دانشگاه صنعتی شریف …

دانشگاه «هنوز» زنده است؟

جنبش دانشجوئی و بی خبری از وضعیت دانشجویان بازداشتی اخیر

رسالت جنبش دانشجویی

۱۶آذر؛ روز دانشجو و پیشینه جنبش دانشجویی در ایران

۱۶آذر؛ روز دانشجو و پیشینه جنبش دانشجویی در ایران

از آکادمی تا کارخانۀ آدم‌سازی

واکنش ها به خلاف گویی روحانی درباره آزادی در دانشگاه ها

شانزدهم آذر روز دانشجوی ایرانی