بایگانی

روز کارگر یا روز حکومت

مطالبات کارگران ایران و متحدکردن اعتراض‌ها و گرانی سرسام‌آور و سازمان‌دهی طبقاتی‌

پیام سندیکاهای فرانسه به کارگران ایران

رقص کار در روز جهانی کارگر

گزارش فعالیت مشترک پنج تشکل ایرانی در روز جهانی کارگر در بروکسل در دفاع از حق تشکیل سندیکا و آزادی ز …

به تبعیض جنسی و جنسیتی در صفوف کارگران خاتمه دهید! (فارسی، عربی، تورکی و کوردی)

اول ماه مه امسال فصلی جدید و بی سابقه در جنبش کارگری معاصر ایران

اجرای زیبای رقص کار به مناسبت روز کارگر – ویدئو

(۱می) روز بین‌المللی کارگر

از حق تشکیل سندیکاهای مستقل در ایران و آزادی فعالین کارگری و معلمین زندانی حمایت کنیم

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

‏«بیانیه جمعی از کنشگران مستقل جامعه LGBTQ+ ایران به مناسبت روز کارگر»

چرا حکومت‌ها از روز کارگر می‌ترسند؟

بیانیه ۲۶ نهاد چپ و دمکراتیک در محکومیت موج وسیع دستگیری ها درآستانه اول ماه مه

اول ماه مه در جهان و ایران و اوضاع وخیم همه مزدبگیران ایران

قطعنامه مشترک تشکل‌های کارگران، معلمان و زنان به مناسبت روز جهانی کارگر

همبستگی جمهوری خواهان ایران: روز جهانی کارگر خجسته باد

روز جهانی کارگر و کارگران ایران

روز جهانی کارگر و کارگران ایران

از حق تشکیل سندیکاهای مستقل و آزادی فعالین کارگری و معلمین زندانی در ایران حمایت کنیم!

درآستانه اول ماه مه، روز همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر

اطلاعیه اتحاد سوسیالیستی کارگری بمناسبت روز جهانی کارگر: فقر و فلاکت عمومی راه حل اقتصادی ندارد

اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری و پروژه‌ای نفت در آستانه روز جهانی کارگر

بیانیه ۲۸ نهاد چپ و دمکراتیک بمناسبت اول ماه مه

همکاران ما با اعتراضاتشان به پیشواز اعتصاب سراسری پنجم اردیبهشت می‌روند

به استقبال اول ماه مه ۱۴۰۱ بشتابیم! (بخش پنجم)

به استقبال اول ماه مه ۱۴۰۱ بشتابیم! (بخش چهارم)

در آستانه روز جهانی کارگر خواستار آزادی بی قید و شرط معلمان، کارگران و تمام زندانیان سیاسی باشیم!

اول ماه مه، روز جهانی کارگران، بر همه زحمتکشان ایران و جهان مبارک باد!

بیانیه بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه، روزجهانی کارگر

به استقبال اول ماه مه ۱۴۰۱بشتابیم ! (بخش سوم)