بایگانی

زنان کارگر بلوچ و بیگاری در نخلستان‌ها

گفتگو با یاسمین میظر به مناسبت روز جهانی کارگر

نامه‌ای از فرزند دو کارگر

 آخرین اخبار اعتصاب چیست؟

جنبش انقلابی و مبارزه‌ی طبقاتی

«ما در میدان های اول ماه مه فاشیسم را شکست خواهیم داد!»

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر (۱ …

عالی‌ترین مطالبه‌ٔ ملی در پیام ویژه‌ٔ روز جهانی کارگر

اول ماه مه، یادآور شورش بر ستمگران

اول ماه مه بر همهٔ زنان و مردان کارگر میهن‌مان و جهان مبارک باد!

قطعنامه تشکلهای صنفی و مدنی مستقل ایران به مناسبت روز معلم و اول ماه مه روز جهانی کارگر

قطعنامه تشکلهای صنفی و مدنی مستقل ایران به مناسبت روز معلم و اول ماه مه روز جهانی کارگر

در آستانه روز جهانی کارگر، علیه دزدان و غارتگران حکومت داعش طالبانی حاکم بر ایران متحد شویم

روز کارگر یا روز حکومت

مطالبات کارگران ایران و متحدکردن اعتراض‌ها و گرانی سرسام‌آور و سازمان‌دهی طبقاتی‌

پیام سندیکاهای فرانسه به کارگران ایران

رقص کار در روز جهانی کارگر

گزارش فعالیت مشترک پنج تشکل ایرانی در روز جهانی کارگر در بروکسل در دفاع از حق تشکیل سندیکا و آزادی ز …

به تبعیض جنسی و جنسیتی در صفوف کارگران خاتمه دهید! (فارسی، عربی، تورکی و کوردی)

اول ماه مه امسال فصلی جدید و بی سابقه در جنبش کارگری معاصر ایران

اجرای زیبای رقص کار به مناسبت روز کارگر – ویدئو

(۱می) روز بین‌المللی کارگر

از حق تشکیل سندیکاهای مستقل در ایران و آزادی فعالین کارگری و معلمین زندانی حمایت کنیم

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

‏«بیانیه جمعی از کنشگران مستقل جامعه LGBTQ+ ایران به مناسبت روز کارگر»

چرا حکومت‌ها از روز کارگر می‌ترسند؟

بیانیه ۲۶ نهاد چپ و دمکراتیک در محکومیت موج وسیع دستگیری ها درآستانه اول ماه مه

اول ماه مه در جهان و ایران و اوضاع وخیم همه مزدبگیران ایران

قطعنامه مشترک تشکل‌های کارگران، معلمان و زنان به مناسبت روز جهانی کارگر

همبستگی جمهوری خواهان ایران: روز جهانی کارگر خجسته باد

روز جهانی کارگر و کارگران ایران

روز جهانی کارگر و کارگران ایران