بایگانی

رأی نمی دهم، پس هستم! (پیرامونِ الههٔ صندوقِ رأی و تقدس آن)

غیر قانون خدا هیچ چیز حکومتی ندارد؛ اشخاص برای تفکر خودشان حکومت نکنند! (ولی فقیه سوم؛ خطری  که در کمین است!)شماره 16

غیر قانون خدا هیچ چیز حکومتی ندارد؛ اشخاص برای تفکر خودشان حکومت نکنند! (ولی فقیه سوم؛ خطری  که در ک …

هیچ حکومتی مثل حکومت اسلامی نیست! (ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!) شماره دوازدهم

هیچ حکومتی مثل حکومت اسلامی نیست! (ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!) شماره دوازدهم

به شما اجازه نمی دهیم در امری که بی اطلاع هستید،جاهل هستید دخالت کنید! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره هفتم

به شما اجازه نمی دهیم در امری که بی اطلاع هستید،جاهل هستید دخالت کنید! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کم …

 قیّم ملت یا قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد! (ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!)شماره پنجم

 قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد! (ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!)شم …

حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهید! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره چهارم

حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهید! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره چهارم

حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه! (ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!)شماره سوم

حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه! (ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!)شماره سوم

خلیفه ی حکومت اسلامی!(ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره دوم

خلیفه ی حکومت اسلامی!(ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره دوم

تصوری که تصدیق شد! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره اول

تصوری که تصدیق شد! (ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره اول

مُعضل «رستگاری و روح خدا بودن»! از «روح الله خمینی» تا «روح الله زم»!

خمینی – آخرین “روشنگر” ایران

آیا «غدیرسازی» جدیدی در راه است؟

نه شاه رفت، نه انقلاب شد! شلوغش نکنید!

آیا ما به مقام انسانیت رسیدیم؟

۷ آبان ۱۳۹۵ ـ چرا پاسارگاد؟

سید رضا زنجانی و تکفیر خمینی؟!

مراسم اربعین در عراق و اهداف منطقه ای رژیم ایران

اگر فتح الله گولن همچون روح الله خمینی رهبر ترکیه شود

حسن فیروزآبادی به دلیل نقض حقوق اجتماعی و فردی بهاییان مرتکب نقض حقوق بشر شده است

رضامعینی درباره دفاع نوه خمینی از اعدام‌های ۶۷: « دفاع از جنایت، جنایت است »

دفاع نوه روح‌الله خمینی از اعدام‌های تابستان ۶۷

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل تا اسفند ۵۸، ۷۰۹ نفر به دستور خلخالی اعدام شدند

ابراهیم یزدی و اولین تماس آمریکا با انقلاب

نوه ی امام را سانسور نکنید!

از این زمین سوخته و سخت

نامه سرگشاده دختر خمینی به خامنه‌ای و شکایت از رد صلاحیت هاشمی