بایگانی

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه اسفند)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اسفند)

ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!

روحانیتِ  دیکتاتوری

میترا صفاری: آرمان‌های انقلاب شکست خورد، اما تلاش برای تحقق آنها ادامه دارد

با انقلاب 57 چه چیزهایی را باختیم؟ شرکت در یک برنامه تلویزیونی (محمد شوری)

آیا تعامل محمدرضاشاه با روحانیت، اجتناب ناپذیر بود؟

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

جمهوری اسلامی مواد مخدر است!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2032836520117765?__tn__=K-R

جدایی دین از روحانیت

دولت در سایه، دولت پنهان، دولت سایه(مجموعه اول)

 «روحانیت»، ریشه همه بدبختی‌های بشر

دولت سایه…قسمت چهارم

” جنبش های عدالتخواهی دانشجویی ” با فراموشی وظیفه عدالتجویی به آلت دست ” بیت خامنه ای ” و “اصولگرایان ” تبدیل شده اند !

درباره دولت سایه(قسمت اول)

در زیر سایه شاه، خمینیسم رشد کرد

همیشه پای یک روحانی درمیان است!

جانان من اندوه لبنان کشت ما را

نواندیشان دینی، مدافعان اسلام استعماری

علی شریعتی و افت انرژی اوتوپیایی

تقویت روحانیت لازمۀ جدایی است

قرآن به زبان ساده

#سلطنت #فقیه در #جمهوری #ولایت #فقیه (مجموعه سوم #دم #خروس)

سلطنت فقیه درجمهوری ولایت فقیه (مجموعه سوم دم خروس)

عکس: پلاسکو، روحانیت، آسیب‌ها و تهدیدها

هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!

هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!

جنگ قدرت و فساد بی پایان جمهوری اسلامی همان‌گونه که هست!

آنچه را که به نفع ایران می‌دانم دنبال خواهم کرد

دین را زمینی کنیم

دین را زمینی کنیم!

دین را زمینی کنیم! محمد شوری