بایگانی

بحران اجتماعی در زمان حکومت پهلوی‌ها چگونه رشد کرد؟ قسمت دوم

نقش عقل سلیم و احساس سالم در روانکاوی فرد و افراد ( قسمت اول)

در باب روانکاوی دوستی! به من دست نزن!

کتاب "مکتب لکان:روانکاوی در قرن بیست‌و‌یکم" نوشته میترا کدیور

هاله‌زدایی از یک کتاب تقدس‌یافته

سه جستار در باب روانکاوی « تکرار و دور باطل»! از دور باطل به رنسانس دورانی!

اوشو، تانترا، سکس و روانکاوی! یا آنچه درباره ی س ک س باید بدانیم!

دو شاخص روانکاوی قوی و ساختاری/پساساختاری!

افسانه‌هایی درباره خودکشی

خوشا در بر رخ شادی‌گشایان

سوژه های نارَس – عبدالکریم سروش و مواضع اخیر اصلاح طلبان

روانکاوی، ایدئولوژی واپس گرا (انتقاد از خود) بیانیۀ هشت روانپزشک و محقق کمونیست به سال ۱۹۴۹

تابلوی رستم و سهراب، سبک قهوه‌خانه‌ای، اثر حسن اسماعیل‌زاده

سهراب، اُدیپِ شرقی

مکان‌شناسی اماکن متبرکه شیعیان ایرانی

روانکاوی بالینی از دیدگاه “ژاک لاکان”؛ یک روانکاو بالینی لاکانی چگونه کار می کند؟

دیگری منی است در موقعیت دیگر، نگاهی ساختاری به دیگری و رابطه ناخودآگاه آن با من

نفس مهاجرت و ساختار روان

لائوتزو از دیدگاه روانکاوی (۱)

وجدان و خشونت در آرای نیچه و فروید؛ امید سلطانی

پیوند سرکوب نیازهای جنسی با استبداد؛ فرهاد سلمانیان

شالوده شکنی اسطوره ی خلقت در «فراموشی» جوزف کوزینسکی

برزخ