بایگانی

فقه اسلام نیست؛ اسلام قرآن نیست؛ و دین هم قرآن نیست!

رسانه‌ها و آگاهی کاذب

نوعی ژورنالیسم؛ نوعی توهم!

رازگشایی نفوذ گسترده عوامل رژیم در درون اپوزیسیون و رسانه‌ها

جنگ اوکراین و تشت‌هایی که از بام انداخت

بار دیگر سرکوب رسانه‌ای علیه معلمان معترض

نمایش کوییر در انیمیشن‌های سریالی برای کودکان و نوجوانان

رفتار ضد انسانی با زندانیان: اعلام جرم دیگری علیه جمهوری اسلامی

جنبش خوزستان و زبان الکن رسانه‌های آلترناتیو

تا وقتی دادخواهی به سرانجام نرسیده، سپردن جنایت به گذشته ممکن نیست

رسانه‌ای چون خودکشی و لزوم مراقبت اصحاب رسانه

کوتوله ها در سقف نظام ولایت فقیه!

کوتوله ها در سقف نظام ولایت فقیه!

خبرنگار و جهان چندوجهی

آیا گریزی از قلم‌به‌دوشی هست؟

چگونه رسانه‌های اجتماعی هویت ما را شکل می‌دهند

رسانه‌ها، خودسانسوری و آزادی بیان در افغانستان بعد از ۲۰۰۱

رسانه‌های آزاد در سراسر جهان با تهدید مواجه‌اند

چرا دولت‌ها سانسور می‌کنند؟

گفتن و نوشتن از بدیهیات

آیا من از دیگران فعال‌ترم؟ نگاهی به اکتیویسم سلبریتی‌پرور

چهارصد تک‌تومان

مسئله کودکی در یک نمای لانگ‌شات,به بهانه انتشار آهنگ «دکتر» ساسی، حواشی و نقدهایش

اعتراض‌های خیابانی و شکاف میان معترضان

مردم خسته و ناامید راه به جایی نمی‌برند

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

رسانه‌ی جمعی؛ خیمه‌شب‌باز، عروسک یا هر دو

پاره‌سوال‌هایی درباره‌ جغرافیای نوروزی

حضور زنان ترنسجندر در ورزش دنیا و مطبوعات ایران!

چرا رسانه‌ها از پوشش خبر فوت شاهرودی ناتوانند؟ چطور استاد ارتباطات رانت و سرکوب را از مهلکه به در ب …

رادیو تحریریه: اپیزود اول: تابوشکنی رسانه‌ای!