بایگانی

پاسکاری و بده بستان وزارت اطلاعات خامنه ای با رجوی

فرقانیسم ترور!جعبه سیاه(2)

فرقانیسم ترور!جعبه سیاه(۲)

پیشگویی چهل سال پیش ولایت عقیدتی در باره کرونا و راه حل آن

نفوذ و جاسوسی رجوی در میان شخصیت ها و گروه های خارج ازکشور

«منصور» و «مداح» سرکوبگر رجوی در تشکیلات درگذشت

جُوکر جنگ مسلحانه، دُن کیشوت زرد

« لو رفتن عملیات کربلای۴ » بدست رجوی

https://www.akhbar-rooz.com/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6/

چه کسانی از تخریب اموال عمومی در اعتراضات مردمی سود می برند؟

دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی

رجوی دقیقه ۹۰ برگ ۲۱ اش را کشید (مرگ مهدی افتخاری)

نه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه ایران را سراسر نکبت گرفته سیامک نادری

«مکرون وبمب گذاری فرانسه- حق السکوت فرمانده اشرف ازقتل توسط محافظ رجوی درفیسبوک – راه حل دادخواهی۶ …

دگردیسی رجوی وایستادن رو در روی حنیف نژاد- سیامک نادری

خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟

ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند

مریم درامریکا؟ تهدید بنیادگرایی یا توتالیتاریسم وبرجام- چماقداری رجوی،حقایق یا بیراهه – سیامک نا …

فرار مالک مرتضوی ازفرماندهان حفاظت وامنیت مجاهدین ازپایگاه سازمان درآلبانی

دگردیسی رجوی درباره کارگران و اطلاعیه روزجهانی کارگر؟

نکاتی چند پیرامون فاصله افتادن بین مصاحبه ها و مسائل و چشم اندازپیش رو

حقایق زندان، شکنجه و قتل توسط دستگاه رجوی از زبان کوروش شریف زاده و سیامک نادری

بولتون ترامپ،کالبد جنگ یاتجارت؟جولیانی درعید بازار مریم درآلبانی- رجوی درجنگ با رضا پهلوی

پدیده استخدام مزدور توسط رجوی بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش »ملی؟«

خبرفوری به مردم ومریم رجوی ( بازتاب انتشار خبرمهدی افتخاری… راکشتند)

استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب

من هر روزتکه پاره میشوم، هرروز، مث امروز

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت پنجم(چهره اسناد)

چند سال پیش(۲۹)دهه ۶۰…(۱۲)