بایگانی

پسری که می‌خواهد علیه پدر شهادت دهد

دیکتاتوری رسانه ای و ناقض حقوق بشر از مدعیان اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی!

«جنگجوی شاعر»؛ کنکاشی در برخی از رفتارهای اپوزیسیون تک ساحتی

چنین نماند و چنان نخواهد شد

انقلاب رایزومی یا شرکت در انتخابات!؟

« کارناوال های انتخاباتی ، سریال پنجم» علی عبدالرضایی

کارناوال های انتخاباتی در ایران،سریال چهارم_علی عبدالرضایی

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری)

گاندی و استالین ؟!

جنگ‌افروزی ولی فقیه برای تداوم دیکتاتوری

موقعیتِ جنبش زنانُ، ۸ مارس( نامه ای خیالی به کانون نویستدگان زنان در خارج )

پایان نمایش انتخابات فرمایشی رژیم – مبارزه با دیکتاتوری ادامه دارد!

هم دیکتاتوری و هم بی صاحب!

دموکراسی سفیدچیست؟

یادداشت وارده: «راستگو» و «مغلطه‌ دیکتاتوری»

یک بام و دو هوا

چگونه جنون دیکتاتور، ملتی را به حقارت می‌کشاند

انتخاب میان بد و بدتر – مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری