بایگانی

بحران و کسادی نمایش انتخابات

شرحی بر بلاهت و بی‌حیاییِ یک دیکتاتور انسان‌ستیز

 درنگی انتقادپذیری(۲)، غرب و شرق سکولار و اسرائیل، برای رهایی از تروریسم پان‌اسلامیستی، پیشنهادها …

کارگران فقیر ایران؛ زندگی در قرن ۱۹

این جنگ برای چیست؟ از آن کیست؟

قضیه درنگ (۲)، این درنگ کنونی که موجب تبدیل ایران به افغانستان غربی خواهد شد؟!،از نسل‌سوزی و عقیم‌س …

از «منع خشونت علیه زنان» تا تغییر دهندگان جهان

قضیه درنگ (۱)، ترس از دست دادن کامل و حداکثری کنترل شرایط و تاثیر در آینده، در درک چرایی تاکتیک حفظ ش …

ابرتلنگرها!، ایران و بقیه جهان در ظلمت و جنایت و فساد و انحطاط، چرا؟ چون، همه علیه حقوق بدیهی بشریت …

قضیه تلنگر(؟!)،آنها تمام نظامی و میلیتاریستی و مستقیم می‌جنگند با هم، ولی می‌گویند جنگی با هم نمی‌ …

ژنرال دو گل ایران کجاست؟!، تحلیل شکست ایدئولوژیک دیکتاتوری ولایی و میزان بالای خیانت این جریان به س …

آیا وضعیت ایران بدتر از داستان قوم لوط است؟!، چه رابطه ای با ادعای برخی درباره کنسرسیوم ایران زمین د …

برای نجات بشریت، اکنون بایست منشاء شر و نابودی بشریت را ای کشورها و مردمان تمدن مدرن جهانی- یعنی سر …

دیکتاتوری

پ.ن: بشریت ایرانی و امثالش، در منگنه جنگ اباطیلی های سرمایه سالاری و لاتیسم و پان اسلامیم و پان آریا …

درماندگی رژیم در لایحهٔ حجاب اجباری

حکومت، اپوزیسیون، مردم، هریک چه دارند؟ و هریک چه می‌خواهند؟

اندر عوعو «دشمن، دشمن»

راه نجات ایران با پیشتازی زنان

تضمین حفاظت از «رای مردم» بعد از سرنگونی؟!

نه به دیکتاتوری، آری به جمهوری دموکراتیک

پرچم ملی سه سبز و سفید و سرخ با نماد شیر و خورشید

گلچین های ابرمنتقد، پادشاه لُخت ایرانشهر ویران شده تا پادشاه بِخردپوش عربستان آباد شده…

ایران؛ مسؤلیت‌پذیری شخصی در رهایی از شر دیکتاتوری

نقدی بر مبانی ائتلاف و آلترناتیو

ورود زنان «باحجاب» و «بی‌حجاب» به مؤسسات دولتی و… ممنوع است!

آسیب‌شناسیِ فقدان اصول در مواضع سیاسی

پشت پردهٔ سیاست تفرقه…

«دیگر نه هرگز»: دادخواهی و دموکراسی در آرژانتین

نوروز؛ فلسفی‌ترین پیوند با رسالت انسان اجتماعی

چرا خامنه‌ای شکست می‌خورد؟!

سفری از موزه‌های تاریخ ایتالیا به موزه تاریخ مقاومت ایران