بایگانی

فتح سنگر دین!

تضاد رهبری علی خامنه‌ای با قانون اساسی جمهوری اسلامی

تنها راه طرد جامعه آخوندی توسط آحاد مردم است

آخوند نماد دین اسلام نیست

پرچم ایران

جنگ‌های اباطیلی(ویرایش ۲) انگار تمام نشدنی: تاریخ تکرار: عذاب ظالمان با ظالمان است!؛ وقتی اپوزسیون …

آیا مردم مخالف نظام ولایت مطلقه فقیه، ضد حکومت دینی هستند؟

حاکمیت نظام اهریمنی ج.ا. اکثر مردم ایران را روان‌پریش و بیمار روحی کرده است، احتملا عموم دچار درجات …

حکومت فقها و «مسئله»‌ی بهائیان

روایت‌هایی از کشف حجاب: «فکر می‌کردم مردانگی این است که به حجابِ خواهر و مادرت گیر بدهی»

تحلیل اجتماعی-سیاسی حجاب اجباری در ایران بر اساس روایت زنان

فقه اسلام نیست؛ اسلام قرآن نیست؛ و دین هم قرآن نیست!

پایان یک آغاز، آغاز یک پایان

اسلام‌گرایی در ایران

دین در ایران؛ امروز و آینده

آینده‌ی اسلام در ایران

حوزه علمیه قم

دین در ایران، امروز و آینده

دین و اخلاق، دو بستر جداگانه با کارکردهای ناهمسان

دین،- از تونل وحشت، تا راهرو مرگ

چرا مسلمان نیستم – قسمت دوم :اسلام دین شیون و زاری و غم و غصه

روان گسیختگی دین

منزلت از دست رفته!

آیا گذار از دین حاکم فرا نرسیده است؟

بخاکسپاری دین انسان ستیز برخیزیم!

بدریوزگی در بارگاه دین و قدرت پایان دهیم!

آیا دین جزئی از فرهنگ است و یا ضد فرهنگ و بازدارنده توسعه جوامع؟!

ایرانیان از پساسکولاریسم چه می‌توانند بیاموزند؟

ادیان به نژادپرستی رسمیت و شرعیت دادند!

خطبه نوروزی و فتح سنگر دین!

فرو غلتیدن دین در مفاسد قدرت و ثروت!

سکولاریسم، دین و بحران حقیقت

اثر شخصیت اقتدارگرا و دموکراتیک در خوانش از دین/باور