بایگانی

آخوند پناهیان و درک توحش غرب!

پزشکی به مثابۀ دین

یووال نوح هراری: آیا ویروس کرونا نگرش ما به مرگ را تغییر خواهد داد؟

ویروس دین را چاره چیست؟

خیلی دور، خیلی نزدیک: مرز دینداری از آقا میری تا احلام

ویروس دین ویرانگرتر از کرونا!

کرونا و بحران دین و مذهب

کرونا: افول یا صعود دین؟ فیروز نجومی

سرنوشت دو ویروس

کرونا ی ولایت فقیه

کرونا ی ولایت فقیه!

صدارت : ابهام در منشور لائیسیته، و شفاف‌سازی آن در یک گفتگوی(۴)دوستانه، با پاسخ به اشاراتی در رابطه …

وداع با انسانیت!چطور می‌توان آرامشِ خیال را خرید؟

کرونا و دو مسئله‌ی «غیرطبیعیِ» آن

ناتوانی ولایت فقیه در نوسازی جامعه

از دین فرمانگزاران تا دین فرمانروایان!

خدایان فردا: آینده‌ی دین چگونه خواهد بود؟

گفت‌وگوی دائمی خداباور و خداناباور؛ در امکان، ثمربخشی و ضرورت

از آخوند ستیزی تا رهایی و آزادی!

به حساب دین هم باید رسید!

فساد از دین فروشی بر می خیزد!

تبعیض مذهبی در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس

در آینده و در دوران گذار، باید به دنبال گفتگو و تفاهم ملی رفت – عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با محمد …

چه بر سرِ «خداناباوریِ جدید» آمد؟

دین و دولت در عصر پسا اسلام‌گرایی

کدام دیدگاهِ فلسفی پدیدۀ تنوع ادیان را بهتر تبیین می‌کند؟

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2094017803999636?__tn__=K-R

شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟

جمهوری اسلامی مواد مخدر است!

نامۀ آینشتاین دربارۀ خدا به قیمیت ۲،۸۹ میلیون دلار به فروش رسید

نقدی بر پیوند دین و حکومت