بایگانی

به حساب دین هم باید رسید!

فساد از دین فروشی بر می خیزد!

تبعیض مذهبی در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس

در آینده و در دوران گذار، باید به دنبال گفتگو و تفاهم ملی رفت – عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با محمد حیدری

چه بر سرِ «خداناباوریِ جدید» آمد؟

دین و دولت در عصر پسا اسلام‌گرایی

کدام دیدگاهِ فلسفی پدیدۀ تنوع ادیان را بهتر تبیین می‌کند؟

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2094017803999636?__tn__=K-R

شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟

جمهوری اسلامی مواد مخدر است!

نامۀ آینشتاین دربارۀ خدا به قیمیت ۲،۸۹ میلیون دلار به فروش رسید

نقدی بر پیوند دین و حکومت

چرایی استمرار استبداد: چون نیک نظر کرد پر خویش درآن دید

چرا باورهای مذهبی هر چه بیشتر محبوبیت پیدا می کنند؟

با قرآن چه باید کرد؟

مسلمانان و بت‌های ذهنی

انسان فراتر از ادیان

معنای دین، کارکرد دین

تضاد «حکومت دینی» با قوانین دینی از دیدگاهی درون دینی

«اسلاموفیل»های ایرانی کیستند؟

آیا پیشوایان دینی مقدس و معصومند؟

اسلام، سقوط ارزش های انسانی

شیطان و فقاهت

چپ و پیکار برای دموکراسی در ایران

درماندگی روشنفکران در برابر دین و تروریسم اسلامی

اسلام، عامل انحطاط

محاکمات جادوگری (۱۹۳۰)

قرآن به زبان ساده

آتئیست‌ها در لحظات بحرانی به خدا روی می‌‌آورند

احکام قرآن و دستاوردهای دموکراسی