بایگانی

پاسخ سئوال”کدامیک را باید براندازی کرد: دین یا قدرت!؟”

کدامیک را باید براندازی کرد: دین یا قدرت!؟

از دینی که آموزه‌هایش مخالف حقوق انسانی است نباید پیروی کرد

متدینین و فلسفه

براندازی دین: اندیشه‌ای ممنوع!

تکفیر آیت الله حیدری و لزوم یک انقلاب اخلاقی

درون از دین تهی دار تا بتوانی بپا خیزی!

قربانیان تروریسم یا قربانیان خدای ادیان؟!

دین حداقلی

رمز رهایی: محاکمه وحدت دین و قدرت!

آخوند پناهیان و درک توحش غرب!

پزشکی به مثابۀ دین

یووال نوح هراری: آیا ویروس کرونا نگرش ما به مرگ را تغییر خواهد داد؟

ویروس دین را چاره چیست؟

خیلی دور، خیلی نزدیک: مرز دینداری از آقا میری تا احلام

ویروس دین ویرانگرتر از کرونا!

کرونا و بحران دین و مذهب

کرونا: افول یا صعود دین؟ فیروز نجومی

سرنوشت دو ویروس

کرونا ی ولایت فقیه

کرونا ی ولایت فقیه!

صدارت : ابهام در منشور لائیسیته، و شفاف‌سازی آن در یک گفتگوی(۴)دوستانه، با پاسخ به اشاراتی در رابطه …

وداع با انسانیت!چطور می‌توان آرامشِ خیال را خرید؟

کرونا و دو مسئله‌ی «غیرطبیعیِ» آن

ناتوانی ولایت فقیه در نوسازی جامعه

از دین فرمانگزاران تا دین فرمانروایان!

خدایان فردا: آینده‌ی دین چگونه خواهد بود؟

گفت‌وگوی دائمی خداباور و خداناباور؛ در امکان، ثمربخشی و ضرورت

از آخوند ستیزی تا رهایی و آزادی!

به حساب دین هم باید رسید!

فساد از دین فروشی بر می خیزد!