بایگانی

در سالگرد اعدام روح الله زم و چند اشاره!

پروژه ی جیغ زنی در سازماندهی مخالفین؛ دولت سایه ای که پنهان نیست! محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

پروژه ی جیغ زنی در سازماندهی مخالفین؛ دولت سایه ای که پنهان نیست!

حکایت #حکومت_ولایت_فقیه در سرزمین #ایران، تدوین و تحلیل از: محمد شوری

حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

سوت بلبلی ریاست قوه قضائیه را از ولی فقیه گرفت!

سوت بلبلی ریاست قوه قضائیه را از ولی فقیه گرفت!

اعدام زم؛ تسویه حساب برای پسا خامنه ای!

اعدام زم؛ تسویه حساب برای پسا خامنه ای!

پیدا و پنهان دولت سایه

پیدا و پنهان دولت سایه

بدون ولایت فیه

بدون ولایت فقیه!

«باز نشانی جهانی» Global Reset – غیر فعال کردن «دولت سایه»

یک چیزی غیر از این ها هم داریم؛ اقتصادخصولتی!

چنین روزدرچندسال پیش(مجموعه آذر)

وزیران واجاماشین امضاهای سربازان گمنام

پازل های دولت سایه؛مشاورین گمنام!

حسین شریعتمداری؛ مامور غیر معذور دولت سایه!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه مهرماه)

اگرسپاه نیودولایت فقیه هم نبود!

ولایت فقیه:چاقویی که دسته اش رابرید!

روح الله زم(پادوی دولت سایه)؛قربانی شدبرای پاسداران گمنام

مذاکره ورابطه باآمریکابقای ولی فقیه بعدی!

«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!

دولت در سایه، دولت پنهان، دولت سایه(مجموعه اول)

دولت سایه…قسمت چهارم

دولت سایه(قسمت سوم)

در باره ی دولت سایه // قسمت دوم

درباره دولت سایه(قسمت اول)

در سالگرد تعطیلی روزنامه سلام، زندانی شدن من، و سکوت آنها

انقلابی سزارینی!

حقیقت در مسلخ انحصار

انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!

اندر احوالات من(۱۰)…دولت سایه و…

اندر احوالات من…دولت سایه و…(۹)