بایگانی

شورای ملی تصمیم یا سرپوشی برای مسئله ملی-اتنیکی در ایران؟

مگه شما قابل آدم هستید؟ دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتوری  را بگیریم!

ولایت فقیه  به اعتقاد شیعه، جانشین امام معصوم است و ولایتش ولایت الله!

آیا اصل ولایت فقیه خنثی گر حاکمیت مردم است؟!

در قانون اساسی مساله رهبری مطرح شده، نه رهبری دمکراسی!

پنج ایراد اساسی اسلام ولایی!

فراخوان به تجمع توسط ٢٧ نهاد چپ و دمکراتیک در پشتیبانی از مبارزات مردم بلوچستان !

دموکراسی بدون مردم : پوپولیسم چپ در مقابل پلورالیسم بی مایه

دموکراسی بدون مردم:  پوپولیسم چپ در مقابل پلورالیسم بی مایه

چگونگی مقابلۀ سلطه گران با انقلاب-گاه شمار انقلاب

مفهوم و کارکرد استقلال و آزادی

نامه سرگشاده به گروه صلح طلب و فمینیست آمریکایی CODE PINK در مورد برنامه سفر این گروه به ایران

توجیه ناپذیر: دموکراسی، ضد انقلاب و لفاظی علیه امپریالیسم

سعید مدنی در نشست تخصصی«دام فقر، راه رهایی»:برنامه دولت‌های مختلف برای مبارزه با فقر موفق نبوده اس …

توقعات ملّی ما کدامند؟

درس‌های اکتبر

تروریسم و مسؤولیت اخلاقی ما

استبداد نامرئی – محمد شوری

فاشیست ها قبل از دیکتاتوری فاشیستی چه کار می کنند؟[۱]

#سلطنت #فقیه در #جمهوری #ولایت #فقیه (مجموعه سوم #دم #خروس)

سلطنت فقیه درجمهوری ولایت فقیه (مجموعه سوم دم خروس)

میراث ساختاری دمکراسی های سرمایه داری وعده و وعیدهای سرخرمن است

هیچ گروه سیاسی ایرانی، خفت تجزیه کشور را نمی‌پذیرد

گفت‌وگو با ژیرو درباره کتاب «آمریکا در جنگ با خود» دیگر در دموکراسی زندگی نمی‌کنیم

سخنرانی جودیت باتلر درباره زندگی :زندگی خوب در کنار دیگران زیسته خواهد شد

هم دیکتاتوری و هم بی صاحب!

مصاحبه سایت «طبقه» با کاوه مظفری

مصاحبه سایت «طبقه» با اردشیر مهرداد

لازم نیست حتماً اورول بخوانید

این یک داستان واقعی ست/من ماله می کشم پس هستم!

من ماله می کشم پس هستم!/ این یک داستان واقعی ست