بایگانی

طراحان جهان برای دموکراسی به‌پا خیزید

نقض حریم خصوصی به مثابه سرکوب حداکثری

دولتمردان در ایران مفهوم امنیت‌ ملّی را دستکاری می‌کنند

سرگشتگی درباره یک مفهوم – تأملی در باره دموکراسی

ایران مطلوب من کشوری صلح‌دوست خواهد بود

ظهور راست افراطی نشانه‌ی برخورد فرهنگ‌هاست نه تمدن‌ها

نوشته در شب

بیانیه ۲۲۵ نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور، مذاکره تسلیم نیست

دو گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره افزایش خطر جنگ و وظایف هواداران صلح و دموکراسی

چگونگی سرکوبگری آزادی توسط نظام زکزی

سیلی نقد سیل و حلوای نسیه جبران خسارت

آیا روشنی روز در ترکیه برآمده است؟

آیا برای مقابله با «پوپولیسم بد» باید به «پوپولیسم خوب» متوسل شد؟

دموکراسی، فرانکنشتاین نولیبرال و ماخولیای چپ

در پاسخ به «مشکل گذار ایران به دموکراسی»

با خود چه کرده‌ایم؟

استقرار دموکراسی با «کمک خارجی» آری-خیر؟

دادخواهی، به مثابه ضرورت گذار به دموکراسی

بحران کنونی ایران و بحث گذار به دموکراسی

در دفاع از جمهوری

پدیده مشایی و تکلیف اصلاح‌طلبان!

اگر صبر کنیم و امید داشته باشیم…

دموکراسی و آزادی از نگاه ایرانیان

یک صراحت لهجه‌ی مهم؛ درباره‌ی موضع‌گیریِ اخیر حسین کچوییان درخصوصِ ماجرایِ سپنتا نیکنام

روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران

ده نکته درباره «عصر پساحقیقت»

احترام به متفاوت بودن؛ شناخت و مقایسه میان Geek و Nerd

مصاحبه با ریموند رخشانی

رئیس‌جمهور آلمان از هم‌جنس‌گرایان بخاطر «رنج و بی‌عدالتی» در گذشته طلب بخشش کرد

اتفاقا فیلترینگ «ضد امنیت ملی» است