بایگانی

دو گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره افزایش خطر جنگ و وظایف هواداران صلح و دموکراسی

چگونگی سرکوبگری آزادی توسط نظام زکزی

سیلی نقد سیل و حلوای نسیه جبران خسارت

آیا روشنی روز در ترکیه برآمده است؟

آیا برای مقابله با «پوپولیسم بد» باید به «پوپولیسم خوب» متوسل شد؟

دموکراسی، فرانکنشتاین نولیبرال و ماخولیای چپ

در پاسخ به «مشکل گذار ایران به دموکراسی»

با خود چه کرده‌ایم؟

استقرار دموکراسی با «کمک خارجی» آری-خیر؟

دادخواهی، به مثابه ضرورت گذار به دموکراسی

بحران کنونی ایران و بحث گذار به دموکراسی

در دفاع از جمهوری

پدیده مشایی و تکلیف اصلاح‌طلبان!

اگر صبر کنیم و امید داشته باشیم…

دموکراسی و آزادی از نگاه ایرانیان

یک صراحت لهجه‌ی مهم؛ درباره‌ی موضع‌گیریِ اخیر حسین کچوییان درخصوصِ ماجرایِ سپنتا نیکنام

روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران

ده نکته درباره «عصر پساحقیقت»

احترام به متفاوت بودن؛ شناخت و مقایسه میان Geek و Nerd

مصاحبه با ریموند رخشانی

رئیس‌جمهور آلمان از هم‌جنس‌گرایان بخاطر «رنج و بی‌عدالتی» در گذشته طلب بخشش کرد

اتفاقا فیلترینگ «ضد امنیت ملی» است

مخملباف و معمای ژنتیک استبداد!

رفراندوم، تقویت یا تضعیف دموکراسی؟

درس‌های اکتبر

مراد ثقفی: این وظیفه چپ ‌است که ملت بسازد

افسانه طبقه متوسط – چند نکته در باره «انقلاب طبقه متوسط»

گفتگو با «جف هو» نویسنده کتاب «شهر خاموش نشده» فضای عمومی، تظاهرات و دموکراسی

دموکراسی در سوریه ممکن است؛ دوستم می‌دانست چگونه

سه معنای دموکراسی