بایگانی

استقرار دموکراسی با «کمک خارجی» آری-خیر؟

دادخواهی، به مثابه ضرورت گذار به دموکراسی

بحران کنونی ایران و بحث گذار به دموکراسی

در دفاع از جمهوری

پدیده مشایی و تکلیف اصلاح‌طلبان!

اگر صبر کنیم و امید داشته باشیم…

دموکراسی و آزادی از نگاه ایرانیان

یک صراحت لهجه‌ی مهم؛ درباره‌ی موضع‌گیریِ اخیر حسین کچوییان درخصوصِ ماجرایِ سپنتا نیکنام

روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران

ده نکته درباره «عصر پساحقیقت»

احترام به متفاوت بودن؛ شناخت و مقایسه میان Geek و Nerd

مصاحبه با ریموند رخشانی

رئیس‌جمهور آلمان از هم‌جنس‌گرایان بخاطر «رنج و بی‌عدالتی» در گذشته طلب بخشش کرد

اتفاقا فیلترینگ «ضد امنیت ملی» است

مخملباف و معمای ژنتیک استبداد!

رفراندوم، تقویت یا تضعیف دموکراسی؟

درس‌های اکتبر

مراد ثقفی: این وظیفه چپ ‌است که ملت بسازد

افسانه طبقه متوسط – چند نکته در باره «انقلاب طبقه متوسط»

گفتگو با «جف هو» نویسنده کتاب «شهر خاموش نشده» فضای عمومی، تظاهرات و دموکراسی

دموکراسی در سوریه ممکن است؛ دوستم می‌دانست چگونه

سه معنای دموکراسی

قاعده‌افزایی و قاعده‌کاهی

جابجایی سیاسی یک گام تا گذار به دموکراسی

اصلاح‌طلبان و هابز؟

 دموکراسی و مبانی اقتدار سیاسی اپوزیسیون دموکراسی خواه

اتحاد برای دموکراسی

باران بریتان: مردم ایران به وعده‌های تغییر رای دادند نه به حسن روحانی

دموکراسی لیبرال بربنیاد اصل حاکمیّت مردم

لوگوی کودار

نقشه راه کودار برای برساخت دموکراسی در ایران و حل مسئله کُرد