بایگانی

“درمان‌های اصلاحی” در ایران، در گزارش کارشناس ویژه حقوق جنسی و جنسیتی در سازمان ملل (بر اساس گزار …

خودکشی ترنسجندرها تنها یکی از عواقب درمان اصلاحی

وزیر بهداشت آلمان: به دنبال ممنوعیت درمان‌های اصلاحی هستم

ممنوعیت درمان‌های اصلاحی همجنسخواهان و تبعیض علیه ترنسجندرها در نیویورک

ممنوعیت درمان‌های اصلاحی در اسرائیل

دولت بریتانیا متعهد شد به “معالجه” هم‌جنس‌گرایی پایان دهد

“هم‌جنس‌گرایی بیماری نیست”؛ اعلام موضع رسمی انجمن روان‌پزشکان هند

بیزاری‌درمانی بر روی کودکان اقلیت جنسی در ایران: نقض ممنوعیت مطلق شکنجه

درمان گرایش به هم‌جنس و شکنجه پزشکی(۲)؛ “آسیب‌پذیری” و “رضایت”

درمان گرایش به هم‌جنس و شکنجه پزشکی(۱)؛ ممنوعیت شکنجه در فضاهای درمانی

خبرگزاری هرانا: اهمیت آگاهی‌رسانی برای مقابله با هموفوبیا و درما‌ن همجنس‌گرایان

گزارش ایران اینترنشنال از افزایش درمان‌های بی‌رحمانه همجنس‌گرایان در ایران