بایگانی

تحریم سراسری دانشجویان در مخالفت با آموزش مجازی #نه_به_آموزش_مجازی

پرچم به دست دانشجویان – “نه رفراندوم! نه اصلاح! / اعتصاب! انقلاب!”

مطالبه دانشجویان برای کناره‌گیری فرمانده کل قوا به عنوان مسبب اصلی تمامی حوادث چند دهه گذشته

ستاره‌ها با سرنوشت دانشجویان چه کرد؟

نشانه شناسی شعار علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویان در ١۶ آذر

نشریه دانشجویی هَلا – ۱۶ آذر ۹۸ (شماره اول)

تشکیل کمیته بحران برای مرگ زنجیره‌ای دانشجویان در اهواز

نشانه شناسی شعار علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویان در ۱۶ آذر

راستگرایان شعارهای اعتراضی دانشجویان را برنمی تابند

اعلام همبستگی دانشجویان با جنبش مردمی و بیانیه دانشجویان دانشگاه مازندران

دانشگاه «هنوز» زنده است؟

جنبش دانشجوئی و بی خبری از وضعیت دانشجویان بازداشتی اخیر

آخرین اخبار از دانشجویان زندانی

ترقی فردی، در سایه مرگ امر جمعی درباره‌ی تحصن سها مرتضایی دانشجوی ستاره‌دار دانشگاه تهران و شورای …

نامه سرگشاده سها مرتضایی؛ برآورد عملکرد رئیس دانشگاه تهران تعامل دانشگاه با نهادهای امنیتی است

نامه سرگشاده‌ جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به وزیر علوم در اعتراض به احکام قضایی دانشجویا …

توده ای شدن مبارزه انقلابی راه را برای در هم شکستن درهای زندان و آزادی زندانیان سیاسی هموار می کند!

آیا دانشجویان رودست خوردند؟

گام به گام تا دانشگاه امنیتی؛ نگاهی به “تخلفات دانشجویان در فضای مجازی”

گرافیتی‌های شهری در حمایت از ۴ زن بازداشتی در تجمع روز کارگر

آیین‌نامه انضباطی در خصوص فعالیت دانشجویان در فضای مجازی

صدایی به وسعت ایران

بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان کشوردر اعتراض به برخوردهای امنیتی و انضباطی با شوراهای صنفی

چه چیزی اتوبوس دانشجویان را به قعر دره فرستاد؟

صدها فعال دانشجویی به روحانی؛ صدای پوتین نظامیان از سرتاسر کشور به گوش می‌رسد

درگیری در دانشگاه امیرکبیر؛ یک مسئول بسیج دانشجویی: آتش به اختیار عمل کردیم/ شعار زندانی سیاسی آزاد …

واکنش ها به خلاف گویی روحانی درباره آزادی در دانشگاه ها

شوراهای صنفی، مرحله ای نو در جنبش دانشجویی

مصاحبه با خانم آرزو درباره تحصیل در هلند

راه‌اندازی دبیرخانه اختصاصی دانشجویان ترنس در دانشگاه تهران