بایگانی

تحقیقات اخیر «عدالت برای ایران» حاکی از «ناپدیدشدگی قهری» بسیاری از اعدام‌شدگان دهه ۶۰ است

شورا مکارمی: « هنوز برای خانواده‌ام سوال است که آیا واقعاً مادرم زیر این قبر است یا نه »

« نمی‌توان به قطعیت تاریخ شروع اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را با فتوای روح‌الله خمینی و حمله م …

رفسنجانی درباره اعدام‌های تابستان ۶۷: « تعداد زندانیان اعدام شده به هزار هم نمی‌رسد »

سحر محمدی: « تحریف واقعیت در مورد قربانیان دهه شصت را در ایران مدام تجربه می‌کردیم »

آیدین اخوان: « جریان‌های سیاسی داخل حکومت بر سر اعدام‌های دهه شصت نقطه اشتراک دارند »

عدم ثبت اسامی اعدامشدگان دهه ۶۰ در فهرست متوفیان

نیره جلالی (مادر بهکیش): « جسد هیچ کدوم از بچه‌هام رو به من ندادند. داغ فرزند خیلی سخته »

سحر محمدی: « من نه به دنبال حکم اعدام برای قاتلین خانواده‌ام هستم و نه به دنبال انتقام و شکنجه وخون …

لادن بازرگان: « خیلی وحشتناک است که تنها یادگار برادرت یک ساک کوچک باشد که وسائل درون آن متعلق به قر …