بایگانی

اهمیت «لاـزبان» لکان در افشای لالایی هولناک گفتمان «هفت ملت»!

معمای شاه وجود ندارد! معمای اصلی بُزدلی جمعی در پرداخت بهای مدرنیت است!

استادان و پدران خنزرپنزری خارج، مانع «وحدت در کثرت مدرن»

چرا بزعم لکان «حقیقت ساختاری چون افسانه دارد»! یا راز «اکسسیو» مدرنیت!

از صادق هدایت تا بهرام بیضایی! از بیضایی تا نسل رنسانس (۱)!

چالش رندانه ی پراگماتیسم نوین ریچارد رورتی با اخلاق تمنامندی لکان ! آیا هوبریدی ممکن است؟

فلسفه و راه سیاست مدرن! یا راز روانکاوانه‌ی تحولات اخیر چیست!

چرا رخداد شاه و فروغ بر مدار صفر بودن نقد «میلانی‌ها» را برملا می سازد!

لکان و تریلوژی «زمان منطقی تحول»! یا چرا ما نسل رنسانسیم!

روانکاوی کوری ساختاری نقادان «بوف کور»! یا چرا نقادان به کوری بوف دچار می شوند!

تعبیر روانکاوانه‌ی یک رویای ناممکن از عبدالکریم سروش!

دیدار و چالش نظرات استیون هاوکینگ و ژک لکان! چهار جستار!

راز مشترک شاملو و سپهری! یا چرا آنها به فروغ احتیاج دارند!

مومن و متدین شدن لکان در سایت زمانه! یا چرا چاه کن ته چاه می ماند!

سه جستار از منظری دلوزی و روانکاوانه به نقاشی‌های بیکن و فروید!

در باب رانش مرگ و رانش زندگی فروید! یا چرا سوژه‌ی لکان رانش مرگ است!

سه جستار در باب روانکاوی « تکرار و دور باطل»! از دور باطل به رنسانس دورانی!

بُن بست ساختاری «عاشقی» از منظر فروید و لکان! یا چرا عشق «شدنی» است!

معضل راه حل و پاکسازی زبانی ویتگنشتاین از منظر لکان!

راز روانکاوانه‌ی تقدس بکارت، ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان و انگولک مردانه!

تفاوت سارتر و لکان در بحث «نگاه و هیزی»! یا چرا قانون هیز دچار انحراف جنسی است!

اوشو، تانترا، سکس و روانکاوی! یا آنچه درباره ی س ک س باید بدانیم!

از اوشو تا فروید و لکان! چرا باید رویا ببینی، زیرا بیداربودن بُزدلی است!

دو شاخص روانکاوی قوی و ساختاری/پساساختاری!

خوانشی نو و رادیکال از کافکا! یا چگونه زندان در زندانی راهگشا بیافرینیم!

خشونت پنهان در سادگی عوام و حماقت خشن در سلبریتی عامه پسند!

چرا پروژه ی «زبان باز» آشوری و چالش حول آن محکوم به شکست بود و هست!

معضلات «تفکر سیار و هویت چهل تکه ی» داریوش شایگان! یا چرا ما پساشایگانی هستیم!

طنزی روانکاوانه با دو فیگور روانشناسی ایرانی: هُلاکویی و ساعیان! ( در چهار اکت)!

مفاهیم سیمپتوم و افسردگی نزد فروید و لکان! یا راز «زخمهای نارسیسیک» ما!