بایگانی

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود

چالش «حاجی فیروز و مُبارک رند» با «تعزیه قومی» شنبه زاده و تلویزیون اینترنشنال!

چرا باید «در اینجا و لحظه، در اینجاییت بزییی»، تا بتوانی رادیکال و چندنحوی بشوی!

دروغ و کوری هولناک و مُضحک کمپین «نه به جمهوری اسلامی»!

طنزی روانکاوانه! یا زیرمتن «آنال/سادیستی» شکست پروژه ی مدرنیت ایرانی!

از «سیمپتوم» به «سینتهوم» نزد لکان!

چرا هر مُرشد و عارفی چون «اوشو» بناچار دروغ می گوید!

جنجال رقص الکسیس تگزاس با ساسی مانکن چه چیزی را لو می‌دهد؟

در باب روانکاوی دوستی! به من دست نزن!

راز روانکاوانه‌ی فتیش و فتیش‌های ایرانی!

در ستایش دروغ، شرارت و عُبید زاکانی! یا چگونه رند و نظرباز بشویم!

راز «هیزی»! چرا اخلاق هیز، اُدیپ و فرهنگ هیز محکوم به کوری هستند!

علل ساختاری و روانکاوانه‌ی «دانایی و زرنگی کور و سترون ما ایرانیان»!

پیوند ساختاری میان کابوس و رویا/ یا چرا جیمز جویس برای لکان «سینتهوم» است!

سوتی دکتر سروش در مورد «حافظ»! یا ترس سروش و یارانش از رنگارنگی زندگی و نظربازی زنانه!

رابطه ی انسان با زمان از منظر لکان/ یا مُعضل زمانمند نوستالژی و ضرورت«نوزایی»!

تئوری بازیها و روانکاوی! معمای «دوراهی زندانی» و چالش راه حل نش و لکان (بخش دو و پایانی)!

تئوری بازیها در مقابل روانکاوی! چالش جان نش و ژک لکان در معضل «یک ذهن زیبا»(بخش اول)!

جستار و تاملی در باب رشد خودکُشی های نابهنگام و مرگهای زودرس میان ایرانیان مُدرن!

«آخرین تانگو در پاریس» به روایت مخملباف! یا ارشاد جنسی به سبک سینمای مخملباف‌ها!

چالش گُدار و کیارستمی! یا آنچه باید در مورد سینمای کیارستمی بدانیم ( بخش ۲ و نهایی)!

چرا پدر خوب، پدر مُرده است! یا راه تحول ایران و شکست فانتسم فایزه رفسنجانی و پوپولیسم ترامپ!

انتقاد گُدار به سینمای کیارستمی! و راز عارفانه‌ی سینمای کیارستمی (بخش اول)!

به هشتگ «واکسن بخرید» بپیوندیم و به تحریم خامنه‌ای نه بگوییم!

از ابراهیم گلستان تا مانی حقیقی! از«خشت و آینه» تا «اژدها وارد می شود»!(بخش دوم و نهایی)

از ابراهیم گلستان تا مانی حقیقی! یا تاریخ سینمای ایران در تقابل پدر بزرگ با نوه! (۱، در دو بخش)

بیضایی و هیچکاک! یا چرا فیلمهای بیضایی «موزاییک استعاره ها» نیستند!

چالش لکان و چومسکی! یا چرا «متازبان» وجود ندارد! (بخش اول)

سخنی با اهل اندیشه و هنر و روانکاوان! چرا باید زبان و جهانت «تمنامند، چندنحوی و رندانه» بشود!

مُعضل «رستگاری و روح خدا بودن»! از «روح الله خمینی» تا «روح الله زم»!