بایگانی

آیا ما به مقام انسانیت رسیدیم؟

«ارزش»های بی‌ارزش

دختران حجاب!

الخیرفی ما وقع(برگی از تاریخ انقلاب۵۷)

تفسیق

دم خروس21فرمان8ماده ای

خشت اول چونهدمعمارکج(دُم خروس21)فرمان8ماده ای

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

افشای ورودمخفیانه مک فارلین به ایران،ماجرایی که قلب حقیقت شد،درششمین فایل ویدئویی محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار) https://www.youtube.com/watch?v=htzBU_EP8jg

افشای ورودمخفیانه مک فارلین به ایران،ماجرایی که قلب حقیقت شد،

محدود به دو مطلق

پنجمین فایل ویدئویی پیرامون فرمان خمینی در5آبان1365وزندانی شدن محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

جنگِ موقعیتِ زنان در ایران بعد از انقلاب *

حصر، جرقه ای برای گسترده تر کردن اعتراضات مردمی

چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)

باید قلم پایشان را خرد کرد

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)

واقعا کی جلاد است کی شهید؟

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)

اعدام های 67-کدام اصلاح طلب اند:جریان احمدی نژاد یا اصلاح طلب ها؟!

نامه سرگشاده دکتر عبدالرضا داوری به ابراهیم رئیسی در ارتباط با «اعدامهای تابستان ۱۳۶۷»

اصلاح ناپذیری رژیم ولایت فقیه تنها یک شعار و ادعا نیست. شکلی کاملا ثبت شده و قانونی دارد!

خمینی: در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند

بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین[1]

این یک داستان واقعی ست:بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین

بهمن۵۷؛ انقلاب گیوتین[۱] - این یک داستان واقعی ست - محمد شوری

بهمن۵۷؛ انقلاب گیوتین[۱] – این یک داستان واقعی ست – محمد شوری

نگاه زنان به دونالد ترامپ و خمینی

روز آمدنِ هیچ

منتظری و تأسیس فقه حقوق بشر، عمادالدین باقی

در زمان کشتار ۶۷ امکان رسانه‌ای برای اعتراض علنی آیت‌الله منتظری وجود نداشت

تجاهل در بازخوانی تاریخ

شگفتا که  ایرانیان برای، چنگیز، تیمور،اسکندر مقدونی و صدام حسین ،همانند امام حسین ،گریه و زاری نمی کنند؟

آزمون اصلاح‌طلبی بنیادین