بایگانی

کدام قانون؟ کدام شرع؟

شکنجه؛شایعه ای که سیستماتیک،فنی حرفه ای شد!

صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!

۴۱ سالگی؛ مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند! – محمد شوری

مخالفت با بازرگان مخالفت با شرع است و جزایش بسیار زیاد است!

روح اسلام؟!!

چگونه امپریالیستها راه به قدرت رسیدن خمینی را هموار کردند؟

مک فارلین2؟!

ولایت فقیه 40 سال است بر تابوت جمهوری نماز میت می خواند

فقه حکومتی ولایت فقیه،فقه سنتی؛اجتهاد در مقابل نص!

در صورت توطئه!

فاتحه‌ای که علی خامنه‌ای برای «جمهوری» خواند

آن که گفت نه؛به جمهوری اسلامی!

شورای نگهبان یا شورای گیوتین؟!

منافع ملی همان مصلحت «آقا»ست؛هر چه «آقا» بگوید!!

دیه اش را می دهیم؛حفظ حکومت اسلامی مقدم بر همه احکام است؛حتی با کشتن مردم!

مثلث سیداحمدخمینی،هاشمی رفسنجانی،سید علی خامنه ای!

آن زمان و این زمان (در دفاع از قیام آبان ۱۳۹۸)

چرا خامنه‌ای می‌گوید: مستضعف منم نه فرودستان؟

آیت الله منتظری ودکترعلی شریعتی

آچمزشدن درماجرای مک فارلین!

توطئه پنداری و هراس از آزادی: از شاه تا خمینی!

روسفیدی ساواک درجمهوری مومنین!

ان قلت سیداحمدخمینی به منتظری،ولایت فقیه ایرانی و آیت الله سیستانی!

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

چهل سال امید بر باد رفته؛ دلایل سقوط محمد رضا شاه

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى: روایتى از انقلاب ایران

چرا تحلیل ” آمریکا و اسرائیل ” در باره “ایران” عموما اشتباه بوده است ، 30 سال پیش آمریکا ” خامنه ا …

اختیارات نیم‌بند٬ یا قانونِ بر زمین مانده