بایگانی

آیت الله منتظری ودکترعلی شریعتی

آچمزشدن درماجرای مک فارلین!

توطئه پنداری و هراس از آزادی: از شاه تا خمینی!

روسفیدی ساواک درجمهوری مومنین!

ان قلت سیداحمدخمینی به منتظری،ولایت فقیه ایرانی و آیت الله سیستانی!

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

چهل سال امید بر باد رفته؛ دلایل سقوط محمد رضا شاه

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى: روایتى از انقلاب ایران

چرا تحلیل ” آمریکا و اسرائیل ” در باره “ایران” عموما اشتباه بوده است ، 30 سال پیش آمریکا ” خامنه ای ” را” میانه رو و معتدل” پیش بینی می کرد .ویدیو

اختیارات نیم‌بند٬ یا قانونِ بر زمین مانده

آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!

سوژه های نارَس – عبدالکریم سروش و مواضع اخیر اصلاح طلبان

اولین رئیس جمهور ایران: ما به اهداف اولیه انقلاب ایران دست خواهیم یافت

پروژه ققنوس!

امامِ وعده‌ها

انقلاب و ادبیات: «روزهای سیاهی در پیش است»

منصوره بهکیش: شعارهای عدالت‌خواهانه‌ی خمینی همه را هیجان‌زده کرده بود

انقلاب و اقلیت‌ها – بی‌وزنی اقلیت‌ها در ترازوی انقلاب چهل ساله‌

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)..مجموعه ای خواندنی(محمد شوری)

جمهوری اسلامی؛ چهار دهه ظلم و تبعیض علیه بهائیان

عبرت خانه توحید کمیته مشترک ضد خرابکاری سلطنت فقیه رژیم آخوندی ولایت فقیه پهلوی!

نگاهی به رویارویی مجاهدین و خمینی از بهمن ۵۷ تا ۵ مهر ۶۰

بی نقد خمینی نتوان رهرو آزادی شد نقدی بر نقد مصطفی تاجزاده بر دهه اول انقلاب

انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش آخر)

انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش ۲)

از صحنه‌های انقلاب بهمن

انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش ۱)

اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست!

دولت سایه(قسمت سوم)

آیا ما به مقام انسانیت رسیدیم؟