بایگانی

جمهوری اسلامی؛ چهار دهه ظلم و تبعیض علیه بهائیان

عبرت خانه توحید کمیته مشترک ضد خرابکاری سلطنت فقیه رژیم آخوندی ولایت فقیه پهلوی!

نگاهی به رویارویی مجاهدین و خمینی از بهمن ۵۷ تا ۵ مهر ۶۰

بی نقد خمینی نتوان رهرو آزادی شد نقدی بر نقد مصطفی تاجزاده بر دهه اول انقلاب

انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش آخر)

انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش ۲)

از صحنه‌های انقلاب بهمن

انقلاب بهمن و مسیرهایی که پیموده نشد (بخش ۱)

اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست!

دولت سایه(قسمت سوم)

آیا ما به مقام انسانیت رسیدیم؟

«ارزش»های بی‌ارزش

دختران حجاب!

الخیرفی ما وقع(برگی از تاریخ انقلاب۵۷)

تفسیق

دم خروس21فرمان8ماده ای

خشت اول چونهدمعمارکج(دُم خروس21)فرمان8ماده ای

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

افشای ورودمخفیانه مک فارلین به ایران،ماجرایی که قلب حقیقت شد،درششمین فایل ویدئویی محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار) https://www.youtube.com/watch?v=htzBU_EP8jg

افشای ورودمخفیانه مک فارلین به ایران،ماجرایی که قلب حقیقت شد،

محدود به دو مطلق

پنجمین فایل ویدئویی پیرامون فرمان خمینی در5آبان1365وزندانی شدن محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

جنگِ موقعیتِ زنان در ایران بعد از انقلاب *

حصر، جرقه ای برای گسترده تر کردن اعتراضات مردمی

چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)

باید قلم پایشان را خرد کرد

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)

واقعا کی جلاد است کی شهید؟

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)

اعدام های 67-کدام اصلاح طلب اند:جریان احمدی نژاد یا اصلاح طلب ها؟!

نامه سرگشاده دکتر عبدالرضا داوری به ابراهیم رئیسی در ارتباط با «اعدامهای تابستان ۱۳۶۷»

اصلاح ناپذیری رژیم ولایت فقیه تنها یک شعار و ادعا نیست. شکلی کاملا ثبت شده و قانونی دارد!

خمینی: در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند