بایگانی

خط فقر در اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان + محاسبات و جداول مربوطه

هیچ معلمی نباید زیر خط فقر حقوق بگیرد

قدرت خرید مردم در آستانه‌ی نوروز؛ «بنویس مردم بدبختند»

حداقل دستمزد و خط فقر، چالش‌ها، خوانش‌ها، جنبش‌ها، گفتگو با دکتر محمد قراگوزلو در ایران

خط فقر در آبان ماه ۹۹ برابر ۱۲ میلیون تومان + محاسبات و جداول مربوطه

دستمزدهای چهار مرتبه زیر خط فقر بر متن بحران کرونا

خانه دیدگاه عشق در زمانه‌ی کووید با اقتباس از نام کتاب معروف گابریل گارسیا مارکز؛ «عشق در زمانه‌ …

قصه کوپن و بازگشت سوال برانگیزش

متاستاز فساد

تورم بالای مواد خوراکی چه گروهی را هدف گرفته است؟

نگاهی به وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارکنان و کارگران کشور

سایه شوم گرانی بر سلامت و حق تغذیه

باوجودِ تورم ۵۰ درصدی، مزد ترمیم نشد/ آیا بازهم “حداقل دستمزد” کمتر از خط فقر تعیین می‌شود؟!

فریبرز رئیس‌دانا مطرح کرد؛ ۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر هستند/ افزایش دستمزد تورم‌زا نیست

دولت ضد کارگر؛ ۱۳میلیون خانوار کشور زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند

اقتصاد کیکی نیست که پدربزرگ تقسیمش کند

خط فقر در شهریور ماه ۹۷ برابر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + محاسبات و جداول مربوطه

۸۳ درصد کارگران از زیر «خط فقر» به «خط فلاکت»

خلاصه ای ازداستان زندگی ما

بازنشستگانِ زیر خط فقر و صندوق‌های بحران‌زده/تکلیف افزایش مستمری‌ها چه خواهد شد؟

کارگران به دلیل نداشتن تشکل مستقل قدرت چانه زنی ندارند

بیانیه ۵۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره دستمزد سال ۹۷

طبق قانون، حقوق نمایندگان مجلس باید بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه باشد، حقوق کارگران چقدر!؟

۲۹۳هزار بیکار در خراسان‌رضوی

کارتن‌خواب‌ها و بی‌مسئولیتی دولت در قبال آن‌ها

پرسش و پاسخ با جعفر عظیم زاده پیرامون معیار تعیین حداقل مزد و ماده ۴۱ قانون کار

روز کارگر در ایران؛ مراسم تشریفاتی برای دردهای واقعی

پیام”دیوار مهربانی” چیست؟

خانوارهای زیر خط فقر سه برابر شدند

بیمارستان‌ها توان پرداخت پول‌ برق‌شان را هم ندارند؛ هزینه‌های درمان ۷ درصد جمعیت کشور را به زیر …