بایگانی

خط فقر در شهریور ماه 97 برابر 6 میلیون و 500 هزار تومان + محاسبات و جداول مربوطه

۸۳ درصد کارگران از زیر «خط فقر» به «خط فلاکت»

خلاصه ای ازداستان زندگی ما

بازنشستگانِ زیر خط فقر و صندوق‌های بحران‌زده/تکلیف افزایش مستمری‌ها چه خواهد شد؟

کارگران به دلیل نداشتن تشکل مستقل قدرت چانه زنی ندارند

بیانیه ۵۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره دستمزد سال ۹۷

طبق قانون، حقوق نمایندگان مجلس باید بیش از 10 میلیون تومان در ماه باشد، حقوق کارگران چقدر!؟

۲۹۳هزار بیکار در خراسان‌رضوی

کارتن‌خواب‌ها و بی‌مسئولیتی دولت در قبال آن‌ها

پرسش و پاسخ با جعفر عظیم زاده پیرامون معیار تعیین حداقل مزد و ماده 41 قانون کار

روز کارگر در ایران؛ مراسم تشریفاتی برای دردهای واقعی

پیام”دیوار مهربانی” چیست؟

خانوارهای زیر خط فقر سه برابر شدند

بیمارستان‌ها توان پرداخت پول‌ برق‌شان را هم ندارند؛ هزینه‌های درمان ۷ درصد جمعیت کشور را به زیر خط فقر برده است