بایگانی

خصوصی‌سازیِ نظارت بر خصوصی‌سازی

گرانی‌ها چگونه فقر را عمومی کرد؟گفتگو با حسین اکبری، کارگر بازنشسته، درباره‌ی تبعات افزایش نرخ ارز، و مسیرهای پیش روی کارگران

سونامی طردشدگی

نولیبرالیسم، ریشه‌ی مسائل امروز جهان

تنها آن قانونی مقدس است که حافظ منافع مردم باشد

گزارشی از زندگی کارگران معدن زمستان‌یورت قبل و بعد از انفجار…….. نام زندگان محفوظ است

چرا نارضایتی کارگرانِ یکی از بزرگترین سازندگان شکرِ کشور، همچنان ادامه دارد؟ در هفت‌تپه چه می‌گذرد؟

جنبش معترض پرستاری - کمیته عمل سازمانده

مروری بر موانع و ظرفیت‌های جنبش اعتراضی پرستاران

اقتصاد سیاسی نابرابری درآمدی در ایران

نمایندگان، طرح خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی را به مجلس ارایه دادند ……….صدای شکستن استخوان‌های بازنشستگی

سیاست زمین سوخته

خصوصی‌سازی آموزش: گره‌گاه طبقاتی-جنسیتی طرد اجتماعی

کودکان و وعده‌های توخالی؛ آقایان مسوول جلوی تعطیلی موزه عروسک‌های ملل را بگیرید!

خصوصی سازی موزه ها یا کالایی سازی هنر؟

حلول مارگارت تاچر در سرزمین آل سعود

برنامه‌ی خصوصی‌سازی انتقام‌جویانه‌ی اروپا برای یونان

کمپانی هیولاها – رادیو فنگ