بایگانی

بیانیه جمعی از فمینیست‌ها و هنرمندان علیه خشونت جنسی بابک اطمینانی «نقاش و مدرس نقاشی»

خانه، خیابان و کابوس آزار جنسی

نگاهی فمینیستی به فیلم عنکبوت مقدس

گزارشی درباره چگونگی مرگ شلیر، زن مریوانی:  «او جامعه و قانون را می‌شناخت و خواست بمیرد»

چرا مردم نسبت به روایات خشونت جنسی بی‌تفاوت می‌شوند؟

 آزارگران علی‌رغم درک مفهوم رضایت جنسی آن را نادیده می‌گیرند

نگاهی به همه انتقادات و واکنش‌های شکل گرفته پیرامون بیانیه جریان روایتگری خشونت جنسی:  تکثر در غای …

«من هم» و رهایی جنسی

درباره انتقادات به بیانیه جمعی: عاملیت زنانه و روایات خشونت جنسی

شهرزاد روایتگر و جنبش من هم

درباره حاشیه‌های مداخلات مردانه پیرامون بیانیه نقد جنبش می‌تو خطاب به مردان: همراهی آری، جلوداری …

در فقدان همدلی و سوار بر گزاره‌های نادرست

پاسخ صفحه من هم ایران به بیانیه ای با عنوان «نگاهی به دوسال جریان روایتگری»

شما ناامید کننده‌اید! درباره بیانیه‌‌ی نگاهی به دو سال جریان روایتگری خشونت جنسی

بیانیه‌ای جمعی؛ نگاهی به دو سال جریان روایتگری خشونت جنسی

سینماگران زن معترض به خشونت جنسی راهکار خانه سینما را رد کردند

آزار جنسی فاجعه‌ای بدون مرز

بیست و سوم فوریه: روزی برای همبستگی و هم‌اندیشی با زنان کشمیر

قضاوت مردسالاری در برخورد با خشونت جنسی

افزایش فقر و موج جدیدی از خشونت علیه زنان پناهجو

برای نوامبر نارنجی؛ تلاش برای پایان خشونت علیه زنان [یازده: این خانه امن نیست!]

یاسمین فهبد در گفتگو با علیرضا شجاعیان؛ بیان هنری، ابزاری برای مقابله با خشونت علیه جامعه کوئیر

آزار خیابانی، زنان ترک‌ و «سوختن در فرهنگ»

روابط قدرت و نقش آن در تقلیل و نادیده گرفتن خشونت جنسی

چهارمین گاهنامه اسپکتروم «خشونت جنسی» – سخن سردبیر

چهارمین گاهنامه اسپکتروم: خشونت جنسی

پیشگامان تغییر: جنبش زنان در ترکیه

جنبش «من هم» در ایران و بومی‌سازی آن

«مخفی‌کاری هنگام رابطه جنسی» مصداق تجاوز است

بعضی از انتقادات به جنبش افشاگری، برای سرکوب زنان است