بایگانی

روابط قدرت و نقش آن در تقلیل و نادیده گرفتن خشونت جنسی

چهارمین گاهنامه اسپکتروم «خشونت جنسی» – سخن سردبیر

چهارمین گاهنامه اسپکتروم: خشونت جنسی

پیشگامان تغییر: جنبش زنان در ترکیه

جنبش «من هم» در ایران و بومی‌سازی آن

«مخفی‌کاری هنگام رابطه جنسی» مصداق تجاوز است

بعضی از انتقادات به جنبش افشاگری، برای سرکوب زنان است

ارزیابی نتایج مداخله‌ کیفری در پرونده‌های خشونت جنسی

آشفتگی در سطح یا ریشه‌یابی سازماندهی شده؟ (نقدی به جنبش “من هم” در ایران)

جنبش «من هم» در ایران و بومی‌سازی آن

جنبش زنان دیگر: کارگران کارخانه در جهان در حال توسعه

پرستاران زیر سایه سیستم پزشک‌سالار: دشواری پنهان شغل پرستاری؛ از اجبار پرستاران به آرایش تا تذکر ح …

وقتی شخصی سیاسی نمی‌شود «من هم؛ جنگی برای زنان یا میان زنان؟» وقتی شخصی سیاسی نمی‌شود

تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری

فراخوان گفتگو پیرامون روایتگری خشونت جنسی و مسئولیت اجتماعی ما

چگونه فرهنگ تجاوز را از بین ببریم؟

تارانا بورکه می‌گوید #من _هم باید بر جماعت‌های حاشیه‌ای متمرکز شود

مبارزه بومی با خشونت علیه زنان

ما و جنبش #Me_too

دفاع از اصل برائت در برابر مبارزه با تجاوز و آزار جنسی به سرکوب راه می‌برد

کارزار «علیه تجاوز» را عمق ببخشیم زنان آزرم(آورد رهایی زنان و مردان)

نفی اصل برائت در مبارزه با تجاوز و آزار جنسی به فاشیسم راه می‌برد

ارتقای توانایی امنیتی زنان در فضای مجازی (بخش ششم: دوست‌یابی اینترنتی و مزاحمت جنسی)

ارتقای توانایی امنیتی زنان در فضای مجازی (بخش پنجم: امنیت در محیط کار)

سخنرانی مهرداد درویش‌پور درباره خشونت ناموسی و چند گفت‌وگو درباره خشونت جنسی

ارتقای توانایی امنیتی زنان در فضای مجازی (بخش چهارم: امنیت در اینستاگرام و اسنپ‌چت)

چرا درباره یک تجاوز حرف زدم و درباره دیگری سکوت کردم؟

چالش‌های پیش روی افشاگری آزار و خشونت جنسی

مسیری متفاوت برای مقابله با آزار و اذیت جنسی

ارتقای توانایی امنیتی زنان در فضای مجازی (بخش سوم: امنیت در فیسبوک)