بایگانی

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2483781955023217?__tn__=K-R

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه شهریور)

ابوالفضل قدیانی: تنگ تر کردن حلقه ی اختناق نتیجه وحشت و سراسیمگی نظام

گوهر عشقی، مصادره شدنی نیست

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

رَئیسِ دزدها

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

جنگ ایران را تکه‌تکه خواهد کرد

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه خرداد)

گشوده شدن برگ سیاه دیگری در پرونده استبداد دینی

نامه شجاعانه وکیل مبارز محمد نجفی به رهبر

اختیارات نیم‌بند٬ یا قانونِ بر زمین مانده

نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی

آقای خامنه‌ای! با مردم مشورت کنید

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اردیبهشت)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اردیبهشت)

دوچرخه‌سواران زن، مجرمانی تابع قانون «این تبرّج است»

آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!

تا کی باید مردم ایران هزینه ماجراجویی آقای خامنه‌ای را بپردازند؟

بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا

آفت مدرک‌گرایی در میان مسئولان جمهوری اسلامی آیت‌الله‌های صوری و دکتراهای جعلی

چرا اصلاح‌طلبان قدیانی را بایکوت کرده‌اند؟

https://enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/32913-2019-04-03-08-15-27.html?Itemid=0

هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید!

تداوم ابتذال ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت

برگماری ابراهیم رئیسی، نمک‌پاشی بر زخم بازماندگان قربانیان کشتار ۶۷ است

ابوالفضل قدیانی: قدرت پرستی تمام وجود آقای خامنه‌ای راتباه کرده است

ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!

پیشنهاد فرستادن توپ «اف‌ای‌تی‌اف» در زمین آیت‌الله خامنه‌ای همه راه‌ها به «آقا» ختم می‌شود

ققنوس پرکنده جناب پهلوى

روحانی هم اولتیماتوم و استعفا دهد

پیام «هیچ» از سوی رهبر جمهوری اسلامی

پیام «راهبردی» خامنه‌ای چه بود؟