بایگانی

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته سوم فروردین ماه ۱۴۰۰

علی خامنه ای چطور در قدرت مانده است؟ نگاهی به سرکوب در هفته گذشته

«مانع اصلی» – طرحی از ایمان رضایی

هنر نزد «رهبر» است و بس!

 بایکوت و ممنوعیت خرید و ورود واکسن کرونا توسط رهبر جمهوری اسلامی!

اسلام رحمانی و پارادوکسِ آبغوره‌ی فلزی

میانجیگری و مسئولیت‌پذیری به سبک «آقا»برجام و کشمکش‌ بازیگران داخلی

نامه سندیکاهای فرانسوی به خامنه ای: مهران رئوف را آزاد کنید!

خامنه‌ای روز پنجشنبه ١٩ دیماه گفت :”ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع است”!

آغاز «خلافت اسلامی ایران»حکم حکومتی علیه واکسن

خوانشی از کیفیت ذهنی رهبر نظام

آقای خامنه‌ای! شاه سلطان حسین کیست؟

شبهای مردگان!

گذار از جمهوری اسلامی

رمز گشایی از سخنان خامنه‌ای

خامنه‌ای عنکبوتی که در تارهای خود اسیر است!

آقای خامنه‌ای شرم کنید!

ادعای بی‌شرمانه خامنه‌ای: ”گروه‌های مسلح به روی مردم اسلحه کشیدند”!

یاوه گوئی‌های خامنه‌ای و روحانی!

بلایی که شخص خامنه‌ای برسر ایران آورد!

خامنه‌ای بقای حکومت را در مشارکت عمومی نمیبیند

داهول اسلامی در نقش یک رهبر!

گذار از جمهوری اسلامی

یکی از گل‌واژه‌های سخنرانی دیکتاتور!

به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای: قدرت و متافزیک قدرت!

گذار از جمهوری اسلامی

ثروت وانتی خامنه‌ای!

تسلیم خامنه‌ای در وقت اضافه

چرا خامنه‌ای می‌گوید: مستضعف منم نه فرودستان؟

بیانیه ابوالفضل قدیانی درباره اعتراض‌ها در ایران: خامنه‌ای جرات پذیرش مسئولیت تصمیم‌های خود را ن …

گذار از جمهوری اسلامی

چهارچوب قانونی!

«حریم کبریایی برای خامنه‌ای ساخته‌اند؛ هر انتقادی را توهین به او می‌دانند»

سمباده نرمی بر مقاله “خامنه‌ای و خطای بزرگ در محاسبه”

کذب‌گویی رهبر