بایگانی

خامنه‌ای عنکبوتی که در تارهای خود اسیر است!

آقای خامنه‌ای شرم کنید!

ادعای بی‌شرمانه خامنه‌ای: ”گروه‌های مسلح به روی مردم اسلحه کشیدند”!

یاوه گوئی‌های خامنه‌ای و روحانی!

بلایی که شخص خامنه‌ای برسر ایران آورد!

خامنه‌ای بقای حکومت را در مشارکت عمومی نمیبیند

داهول اسلامی در نقش یک رهبر!

گذار از جمهوری اسلامی

یکی از گل‌واژه‌های سخنرانی دیکتاتور!

به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای: قدرت و متافزیک قدرت!

گذار از جمهوری اسلامی

ثروت وانتی خامنه‌ای!

تسلیم خامنه‌ای در وقت اضافه

چرا خامنه‌ای می‌گوید: مستضعف منم نه فرودستان؟

بیانیه ابوالفضل قدیانی درباره اعتراض‌ها در ایران: خامنه‌ای جرات پذیرش مسئولیت تصمیم‌های خود را ن …

گذار از جمهوری اسلامی

چهارچوب قانونی!

«حریم کبریایی برای خامنه‌ای ساخته‌اند؛ هر انتقادی را توهین به او می‌دانند»

سمباده نرمی بر مقاله “خامنه‌ای و خطای بزرگ در محاسبه”

کذب‌گویی رهبر

برای آزادی

درحمایت از اقدام مدنی کنشگران امضاء کننده دو بیانیه که ابتناء دارد بر درخواست استعفای آقای خامنه‌ …

بیانیه دوم ۱۴ فعال مدنی – سیاسی در ایران: خواستار «عبور کامل» از جمهوری اسلامی هستیم

۱۴ تن از فعالین مدنی-سیاسی داخل کشور: رهبر جمهوری اسلامی استعفا دهد و قانون اساسی تغییر کند

خامنه‌ای در نمایشگاه کتاب ۱۳۹۸

رهنمودهای “حضرت آقا” برای سانسورهای جدید

جمهوری ترور

روان پریشی خامنه‌ای یا طبیعت قدرت

مصطفی تاجزاده

مصطفی تاج‌زاده: روند مطلق و غیرپاسخگو شدن قدرت در جمهوری اسلامی

آقای خامنه‌ای، همین امروز استعفا دهید

روان بیمار یک پیشوا

خاورمیانه؛ جابه‌جایی مکان مناقشه‌ها

خامنه‌ای و استالین، دو مستبد بیمار

شیخ محمد یزدی: از پسر فلانی تا کامپیوتر حاوی احادیث شتر و دینار − حکایت‌هایی در مورد اعلمیت خامنه‌ …