بایگانی

اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست!

در باره ی دولت سایه // قسمت دوم

درباره دولت سایه(قسمت اول)

حالا زمان برجام داخلی است

تحلیلی بر شعار” اصلاح طلب ، اصولگرا ، دیگه تمومه ماجرا” درست بر عکس ، زمینه قدرت گیری اصلاح طلبان تازه شروع شده است

مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!

روحانی ناامید و ناامیدترمان می‌کند

نهادهایی مثل دادگاه روحانیت کشور را به سمت خودکامگی سوق می‌دهند

استبداد نامرئی – محمد شوری

گذشته،حال؛پنجره ای به آینده(۴) استبدادنامرئی

چرا دهه ی شصت نه، احمدی نژاد آری؟-نقدی بر مقاله اکبر گنجی

انقلاب اسلامی، تهدیدات ترامپ و فراخوان آشتی ملی خاتمی

آقای خاتمی آیا شما اجازه شرکت در راهپیمایی بیست و دو بهمن را دارید؟

#سلطنت #فقیه در #جمهوری #ولایت #فقیه (مجموعه سوم #دم #خروس)

سلطنت فقیه درجمهوری ولایت فقیه (مجموعه سوم دم خروس)

آقای خاتمی کافیست…نعلین هایتان را آویزان کنید!

فقدان رهبری درپساخامنه ای

فقدان رهبری درپساخامنه ای

سه دهه دخالت بدون پاسخ‌گویی

هیاهو برای هیچ!؟

تهران فراتر از دموکراسی: چقدر حسودیم شد به تهرونی ها که من در بین شان نبودم. بالاتر از شاهکار بودید. دستمریزاد!

لیستی یا غیرلیستی، پاشه آشیلی به نام پیچیدگی!

شطرنج بدون وزیر

جدال غیرمستقیم، به بهانه «اسلام رحمانی»

برشی از مطبوعات(11)شنیدنی تمدن ها!

برشی از مطبوعات(10) تکرارمشروطیت؛توّهم‌یاتحریف‌تاریخ

مملکت همش واس ماس/این یک داستان واقعی ست

سه سخن کوتاه به بهانه دوم خرداد

تدارکاتچی‌هایی در لباس اپوزوسیون!

این وطن، وطن نشود!

وب‌سایت متعلق به حسن خمینی پس از حذف تصاویر خاتمی رفع فیلتر شد

ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد