بایگانی

برتولت برشت: پرواز بر فراز اقیانوس

اپرای چهار پنی. اثر برتولت برشت

جنگ چین

جنگ علیه ایران یا بلوف ایالات متحدۀ آمریکا

داعش کاروان ولگرد در خدمت ایالات متحدۀ آمریکا

الفبای جنگ – برتولت برشت

نمایشنامۀ آموزشی: الگوئی برای تآتر سوسیالیست

سه منبع مارکسیسم اثر تاریخی مارکس

ایران، تخریب ضروری

هانری لوفور، درنگهائی دربارۀ زیبائی‌شناسی

سنجه های زیبائی شناسی و داوری سلیقه

خُرده فلسفۀ زامبی یا چگونه با ترس بیاندیشیم

موسا اثر میکل آنژ

روانکاوی، ایدئولوژی واپس گرا (انتقاد از خود) بیانیۀ هشت روانپزشک و محقق کمونیست به سال ۱۹۴۹

نقد مارکسیسم دربارۀ نظریۀ روانکاوی

«گزیدۀ نوشته‌ها دربارۀ استعمار» نوشتۀ مارکس و انگلس (انتشارات پروگرس ۱۹۷۷)

نامۀ آینشتاین دربارۀ خدا به قیمیت ۲،۸۹ میلیون دلار به فروش رسید

چگونه غرب فرزندانش را می‌درد

جنگ علیه تروریسم بهانه‌ای برای جنایت علیه توده‌های مردم

هنر جنگ یگان رزمی حشرات پنتاگون

دروغ‌های امپریالیسم غرب؛ از سوریه تا آسیای جنوب شرقی

سوسیالیسم چینی و اسطورۀ پایان تاریخ

نسل‌کشی ایرانیان در کوران جنگ اول جهانی: درنگ‌هائی دربارۀ کتاب «قحطی بزرگ» ۱۹۱۹-۱۹۱۷

جمهوری اسلامی ایران برجام ۲ را پذیرفت؟

نفرت واقعی غرب از چین

چرا کاوه مدنی از ایران رفت ؟