بایگانی

افسر قدیمی سازمان سیا: ترانسپوندور هواپیمای اوکراینی هدف حمله الکترونیکی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود

حمله به بوئینگ اوکرائینی می تواند نتیجۀ حملۀ سایبری باشد

امپراتوری آمریکا از نفس افتاده: به سوی اخراج ایالات متحدۀ آمریکا در خاورمیانه ؟

استراتژی سرشت ترکیبی

انقلاب رنگی: ٩ نظریه دربارۀ جنگی که ما در آن درگیر شده‌ایم

الگوی انقلاب رنگی: قلبِ ساخت و ساز

جنگ ترکیبی (۴): در هارتلند بزرگ (۲)

جنگ ترکیبی (۴): در هارتلند بزرگ (۱)

جنگ‌های ترکیبی: پیشبینی جنگ‌های ترکیبی در آینده

جریان تظاهرات کنونی در ایران از خارج هدایت نمی‌شود

کودتای نظامی در بولیوی پایان جنگ ترکیبی نیست

جنگ‌های ترکیبی (۲): آزمون نظریۀ جنگ ترکیبی در مورد سوریه و اوکراین

جنگ‌های ترکیبی

جنگ ترکیبی علیه بولیوی: رویکرد انطباقی غیر مستقیم در تغییر رژیم

مرگ البغدادی هیچ چیزی را در وضعیت داعش تغییر نخواهد داد

سی آی ای مبتکر و قاتل ابوبکر البغدادی

چرا باید ایران را گرامی داشت و از آن دفاع کرد؟

طرح کاخ سفید برای خفه کردن ایران

آیندۀ شامات

خلیفه، فیلم سی آی ای بین تخیل و واقعیت

رئیس جمهور ترکیه بمب اتمی می خواهد

برتولت برشت: اهمیت موافق بودن

برتولت برشت: پرواز بر فراز اقیانوس

اپرای چهار پنی. اثر برتولت برشت

جنگ چین

جنگ علیه ایران یا بلوف ایالات متحدۀ آمریکا

داعش کاروان ولگرد در خدمت ایالات متحدۀ آمریکا

الفبای جنگ – برتولت برشت

نمایشنامۀ آموزشی: الگوئی برای تآتر سوسیالیست

سه منبع مارکسیسم اثر تاریخی مارکس