بایگانی

انقباض صفوف غرب در جنگ

چگونه روسیه برای پیروزی در جنگ ترکیبی علیه ایالات متحدۀ آمریکا باید خود را بازآفرینی کند

از فاجعۀ افغانستان هیچ درسی نیاموختند

دین اسلام لیبرال آمریکائی – رذالت جهانی چشم به ایران دوخت است

برای گسترش جنگ افزار، ناتو به بانک تبدیل می شود

خلیج [فارس]، جنگ سی ساله

ژئوپلیتیک سلیمانی، یک سال بعد

لازم الاجرا شدن پیمان منع جنگ‌افزار هسته‌ای: یک گام فراتر به سوی خلع سلاح!

پُشت پردۀ حکم لندن در مورد جولیان آسانژ

ایالات متحدۀ آمریکا برای دیکتاتورها کادر نظامی تربیت می‌کند

 «پاندمی» کووید-۱۹: تخریب زندگی توده‌های مردم، تحریک افسردگی اقتصادی، کودتای «جهانی»؟

رأی ممتنع ایتالیا و ۲۹ عضو ناتو و ۲۷ عضو اتحادیۀ اروپا علیه نازیسم در سازمان ملل متحد

در آستانۀ جنگ بین ایالات متحده و چین؟

چه کسانی از انفجار بیروت بهره می برند؟

ایتالیا برای خلع سلاح هسته‌ای چه می‌کند؟

مأموریت‌های استعمار نوین و «اتحاد» پارلمان ایتالیا

معاهدۀ ایران و چین روی محور جادۀ ابریشم جدید

خفه کردن جرج فلوید و سیاست خارجی ایالات متحده

قاچاق استعماری مواد مخدر و امپراتوری بریتانیا

«باز نشانی جهانی» Global Reset – غیر فعال کردن «دولت سایه»

پنتاگون در جنگل‌های آمازونی جنگ‌افزار بیولوژیک تولید می‌کند

مسخره‌گی و طرح اهریمنی «قرنطینۀ جهان شمول»

رمز گشائی آمار دربارۀ کروناویروس؛ اگر با دقت بخوانیم: خطر خیلی ضعیف است!

بحران قرض جهانی و خصوصی سازی دولت

فاصلۀ اجتماعی دموکراسی

مستند تلویزیون آرته ARTE : سازمان جهانی بهداشت در چنگ لابیست‌ها

کروناویروس نتایج مگا افسردگی قریب الوقوع…

خصوصی‌سازی آب جنایت است

هیچ واکسنی برای جلوگیری از کروناویروس ضروی نیست

پاندمی ویروس کرونا کووید-۱۹: خطر واقعی برنامۀ ID2020