بایگانی

قانون حمایت از حقوق اساسی ترنس‌ها در اوروگوئه تصویب شد

سیاست جدید دولت ترامپ: جنسیت بر اساس کروموزوم نوشته شود

رقیه سیدالشهدا هم می‌توانست ترنس باشد

هند: اصلاح “قانون ترنس‌جندر” بر مبنای اصول یوگیاکارتا؛ ارائه مکانیسم “جبران”

شورای حقوق بشر؛ نشست جانبی «اصول یوگیاکارتا+۱۰ و حمایت از حقوق افراد ترنس و با جنسیتهای گوناگون»

طومار ۲۷ سازمان بین‌المللی برای پایان دادن به جرم‌انگاری و پزشکینه کردن گرایش جنسی و هویت جنسیتی در ایران

توجه جدی به نقض حقوق همجنسگرایان در ایران؛ خوش‌بینی به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه

دفاع از اصل برابری فارغ از گرایش جنسی در شورای حقوق بشر

مطالعه قانون: سخت اما ضروری!

شما هم یک گامِ هرچند کوچک اما ارزشمند برای ترنس‌ها بردارید

‘ترنس’ در قانون آرژانتین – سری دوم از مجموعه قوانین مربوط به افراد ترنسجندر در جهان

به یاد سیاوش در روز جهانی یادبود ترنسجندرها

خلاصه قانون مربوط به افراد ترنسجندر در هند