بایگانی

نگاهی به گفتمان‌های انقلاب بهمن، گفت‌وگوی آرش کمانگر و حسن حسام

دیالوگ هفته: غرب و اپوزیسیون راست ایران، سه کارت روی میزِ رژیم چنج برای بازی گذار

دیالوگ هفته: سالگرد انقلاب بهمن و جدال سه گفتمان

دیالوگ هفته: بحث بر سر اعطای وکالت است یا خود اصل وکالت؟ نگاه چپ به مقوله رهبری انقلاب چیست؟

دیالوگ هفته: شیخ، شاه، شریعت، سه محور شرارت – حسن حسام و آرش کمانگر

دیالوگ هفته: آخرین تحولات انقلاب جاری، موج احکام اعدام و اراجیف خامنه‌ای درباره امنیت

دیالوگ هفته: پیام مشترک “شاهزاده” و “سلبریتی ها”، تلاشی تازه برای رهبر تراشی در خارج

دیالوگ هفته: سالگرد خیزش انقلابی دیماه ۹۶ و آخرین تحولات انقلاب جاری

دیالوگ هفته: موج احکام اعدام در ایران، کشتار درمانی: آخرین خاکریز رژیم برای بقاء

دیالوگ هفته: سه روز پرشکوه اعتصاب و اعتراض در ایران، به‌ویژه روز تاریخی دانشجو

مزار کیان پیرفلک

رنگین کمان

دیالوگ هفته: آخرین تحولات انقلاب مردم ایران و تقلای اپوزیسیون راست برای رهبرتراشی در خارج

دیالوگ هفته: آخرین تحولات انقلاب ایران، ضرورت دفاع از کردستان و تاملی بر اتهام واهی تجزیه طلبی

دیالوگ هفته: تداوم انقلاب و ضرورت ایجاد بلوک سوسیالیستی در داخل و خارج از ایران

دیالوگ هفته: سالگرد خیزش آبان ۹۸ و برگزاری وسیع آن در انقلاب جاری و مسئله اعتصاب عمومی کارگری

دیالوگ هفته: چهلم جمعه خونین زاهدان، ریشه های ستم مضاعف در بلوچستان و نیز هراس مقتدا صدر در عراق

دیالوگ هفته: انقلاب جاری، صف آرایی بدیل ها و بحث رهبری فردی و جمعی

دیالوگ هفته: سناریوی سوخته شاهچراغ، تلاش رژیم برای انحراف اذهان عمومی و تحریف اهداف انقلاب جاری

ای انقلاب … – شعری از حسن حسام

میزگرد دوم – درباره خیزش انقلابی جاری و راهکارهای گسترش جنبش و وظایف ما

دیالوگ هفته: جنبش زن، زندگی و آزادی، یک ارزیابی مقدماتی از اعتراضات مردمی پس از قتل مهسا امینی

دیالوگ هفته: میراث الیزابت دوم، نهاد ارتجاعی پادشاهی و بیلان امپریالیسم بریتانیا در دوره سلطنت وی

دیالوگ هفته: ویژگی مذهبی و فاشیستی استبداد در ایران و سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های جنسی و مذهبی

دیالوگ هفته: سرنوشت برجام در هاله‌ای از ابهام، موانع مهم کدامند؟ موضع نیروهای راست و چپ چیست؟

دیالوگ هفته: سلمان رشدی نمادِ تضادِ دین با دگراندیشی

زادروز محسن محمدپور خجسته باد!

دیالوگ هفته: ادامه بن بست برجام، ابهام‌گویی درباره متن نهایی، توپ در زمین کیست؟

دیالوگ هفته: موقعیت کنونی، تقلای بالائی‌ها و مقاومت پائینی‌ها، از جنبش کارگری تا نافرمانی زنان

دیالوگ هفته: میخ دیگری بر تابوت برجام، زمینه چینی برای “حلال” سازی بمب اتمی و تهدید اسرائیل به …

فقدان آلترناتیو یا بحران هژمونی؟ آینده سیاسی ایران را کدام بدیل رقم خواهد زد؟ (میزگرد دوم)