بایگانی

پاسخ هفت تپه به پیام “حداقل دستمزد” حاکمیت!

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱

حداقل دستمزد؛ از توهم دولت‌مردان تا واقعیت زندگی شهروندان

میزگرد: رویکردهای متفاوت در جنبش کارگری ایران پیرامون بحث حداقل دستمزد و خط فقر!؟

دیالوگ هفته: سه رویکرد در جنبش کارگری ایران پیرامون بحث حداقل دستمزد و خط فقر

میزگرد: رویکرد جنبش کارگری در مورد بحث حداقل دستمزد و خط فقر؟! گفتگو با سه فعال کارگری

قوانین کار بازنشستگی تعدیل ساختاری

قوانین کار و بازنشستگی زیر کُلنگِ تبصره‌زنی و آیین‌نامه‌نویسی

پشت پرده‌ی برخی خیریه‌ها سوءاستفاده‌های اقتصادی و استثمار نیروی انسانی است

تقلیل حداقل دستمزد به توافق؛ تشدید بهره‌کشی و بردگی کارگران!

حذف حداقل دستمزد و جایگزینی آن با مزد منطقه‌ای، مزد توافقی و مزد براساس بهره‌وری

لایحه رتبه‌بندی و تراژدی بازنشستگان

آنالیز: وضعیت دستمزد، حقوق و بیمه کارگران در امریکا، گفتگو با بهرنگ زندی

«عدالت اجتماعی» از شعارهای انقلاب ۵۷، بعد از چهار دهه همچنان نقره داغ می‌شود

حداقل دستمزد، حداقلی برای زنده ماندن

نرخ حداقل دستمزد ۱۴۰۰

حداقل دستمزد و خط فقر، چالش‌ها، خوانش‌ها، جنبش‌ها، گفتگو با دکتر محمد قراگوزلو در ایران

خواست افزایش دستمزد منهای خطر سوسیالیسم = کاهش دستمزد

دستمزد در کشاکش بازی‌های دولت و آنهایی که خیلی می‌دانند

«بسیج قانون» نه بسیج قانونی

ویدیو: افزایش دستمزد و سراب شورای عالی کار

معلمان و کارگران؛ از مشکلات معیشتی تا نگاه امنیتی

تعیین دستمزد این‌بار بدون جلب نظر نمایندگان کارگری/ چرا سه‌جانبه‌گرایی و عدالت رعایت نشد؟!

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج و عدم امنیت اقتصادی و سیاسی

پاسخ انقلابیون مارکسی به وضعیت کنونی

«میزان حداقل دستمزد کارگران»؛ نرخ وزارت کار برای زیر خط فقر بودن

سفره نوروزی برای هر کارگر؛ یک‌میلیون تومان

فریبرز رئیس‌دانا مطرح کرد؛ ۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر هستند/ افزایش دستمزد تورم‌زا نیست

باندهای مافیاییِ”حداقل دستمزد” را نشانه رفته‌اند/تنها فعلی که در ایران به درستی صرف می‌شود …

اقتصاد کیکی نیست که پدربزرگ تقسیمش کند

گرانی‌ها چگونه فقر را عمومی کرد؟گفتگو با حسین اکبری، کارگر بازنشسته، درباره‌ی تبعات افزایش نرخ ا …