بایگانی

«میزان حداقل دستمزد کارگران»؛ نرخ وزارت کار برای زیر خط فقر بودن

سفره نوروزی برای هر کارگر؛ یک‌میلیون تومان

فریبرز رئیس‌دانا مطرح کرد؛ ۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر هستند/ افزایش دستمزد تورم‌زا نیست

باندهای مافیاییِ”حداقل دستمزد” را نشانه رفته‌اند/تنها فعلی که در ایران به درستی صرف می‌شود «انباشتن» است

اقتصاد کیکی نیست که پدربزرگ تقسیمش کند

گرانی‌ها چگونه فقر را عمومی کرد؟گفتگو با حسین اکبری، کارگر بازنشسته، درباره‌ی تبعات افزایش نرخ ارز، و مسیرهای پیش روی کارگران

بازنگری حداقل دستمزد برای نیمه دوم سال یک پیشنهاد محافظه‌کارانه

در نسبت سندیکا و شوراهای مستقل کارگری

«وحدت» کارگران از «دستمزد» کارگران مهم‌تر است

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران در دفاع از حقوق معلمان و نیروهای آموزشی بخش خصوصی و تعیین حداقل دستمزد

کارورزی: طرحی برای تعویق و تعمیق بحران

شیوع ۳۳درصدی اختلالات روانی میان کارگران؛ مسأله سلامت روان کارگران نگران‌کننده است

زنانی با حقوق‌های ۱۵۰ هزارتومانی

دقیق‌تر نگاه کنید؛ کارگران زن بر سر چهارراه‌ها منتظر کار شرافتمندانه

تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۹۶ پایین‌تر از هزینه معیشت به شدت به زیان زحمتکشان است!

بیانیه سندیکای کارگران هفت تپه: اعلام می‌کنیم از فقر خسته شده‌ایم

کارگران همچنان در سختی روزگار می‌گذرانند :تجمع در هرمزگان، اعتراض در خوزستان، مرگ در تهران

زنان کار، زنان استیصال

کجایید، دقیقا کجایید؟

بیانیه تشکل های کارگری در رابطه با دستمزد سال 95