بایگانی

بووآر درباره‌ی ساد: از سکسوالیته تا اخلاق

جنگ اوکراین، جهان امروز و فمینیسم در گفت‌وگو با جودیت باتلر

جودیت باتلر: «جنبش ضد هویت جنسیتی یک جنبش فاشیستی است.»

آشفتگی در سطح یا ریشه‌یابی سازماندهی شده؟ (نقدی به جنبش “من هم” در ایران)

بررسیِ کتابِ «چه کسی دولت-ملت را می‌سُراید؟ زبان، سیاست، تعلق»

چرا دونالد ترامپ هرگز شکست را نمی‌پذیرد

آنکه گفت آری، آنکه گفت نه! ــ نگاهی به کتاب «صداهای آن کشتار» به کوششِ ناصر مهاجر

آخر بازی برای دونالد ترامپ

زندگی‌هایی که می‌توان به کُشتن داد: درباره‌ی مرگ‌سیاست

خشونت در قبال نادیده‌گرفته‌شدگان به گاه بحران سلامت

محافظت‌کردن از زندگیِ دیگری

سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد

نقدهای جودیت باتلر به جنبش «من هم»

چهارده‌سال بعد از مرگ سعید؛ ادوارد سعید را به یادآور

همدلی با کسی که شبیه ما نیست

گفت‌وگو با جودیت باتلر درباره ترامپ، فاشیسم و چگونگی ساخته‌شدن «مردم»

استدلال چالش برانگیز جودیت باتلر

این زندگی هم به من تعلق دارد هم ندارد

آیا می‌توان زندگی بد را به خوبی زیست؟

بخشی از سخنرانی جایزه ی آدورنو: آیا می‌توان زندگی بد را به خوبی زیست؟

بازاندیشیِ معضل جنسیتی امکانات سیاسی جدیدی را به وجود می‌آورد: گفتگوی پی‌یر شَیّان با جودیت باتلر

«عزاداری به قانون بدل می‌شود»

جودیت باتلر: پایان هویت‌های جنسی

هانا آرنت، صهیونیسم و نقد دولت-ملت: درباره‌ی کتاب «نوشته‌های یهودی» اثر هانا آرنت