بایگانی

صلیب و پرچم: جهان از نگاه پوتین

اوکراین: وقتی آمریکا جنگ برای استقلال را نیابتی می‌کند

قدرت و امنیت جهان پس از جنگ اوکراین (بخش سوم)

قدرت و امنیت جهان پس از جنگ اوکراین (بخش دوم)

جنگ اوکراین چه درسی برای بشریت دارد؟

نگاه دقیق‌تر به آنچه در اوکراین می‌گذرد – بخش پایانی

قدرت و امنیت جهان پس از جنگ اوکراین (بخش نخست)

نگاه دقیق‌تر به آنچه در اوکراین می‌گذرد – بخش سوم: اوکراین

دیالوگ هفته: آیا خصلت نیابتی جنگ اوکراین عیان‌تر شده؟ آیا این جنگ از مرزهای کنونی فراتر خواهد رفت؟

جنگ اوکراین، جهان امروز و فمینیسم در گفت‌وگو با جودیت باتلر

ما نیاز به یک جنبش ضدجنگ بین‌المللی داریم، نه یک جوخه مشوّق برای صنعت تسلیحاتی

«تاثیرات اجتماعی جنگ در اوکراین بر مردم آلمان»

پیامدها و چشم انداز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین

امتناع از اندیشیدن در مارکسیسم روسی؛ نظریه‌ی مارکسی و جنگ اوکراین

جنگ اوکراین: جدال نظرها و بحث جنگ «بیناامپریالیستی»

جنگ اکراین: پرده دیگرى از نمایشنامه هولناک سرمایه‌دارى جهانى براى بشریت

بایدن خطاب به پوتین: تا آخرین سرباز اوکراینی با تو خواهیم جنگید؟

چه کسی با فاشیسم می‌جنگد؟ نقدی بر ادعای مبارزه با فاشیسم توسط روسیه

اثرات نامساوی جنگ در سیستم بین‌المللی

تزارِ عصرِ مدرن

گفتگوی بهرام رحمانی با فرهاد بشارت درباره جنگ روسیه و اوکراین و عوارض جهانی آن

یافته‌های حسابرسی جنگ روسیه با اوکراین از دیدگاه یک حسابدار رسمی

جنگ در اوکرائین  (قسمت سوم)

بوچا؛ انسان گرگ انسان است

دیالوگ هفته: پس لرزه‌های اقتصادی و زیست محیطی جنگ اوکراین در جهان

سخنان تکان دهنده زلنسکی در شورای امنیت در مورد جنایات جنگی روسیه + فیلم

سخنان تکان دهنده زلنسکی در شورای امنیت در مورد جنایات جنگی روسیه + فیلم

جنگ بر سر تاریخ و هویت اوکراین (واکاوی تاریخ در هم تنیده‌ی اوکراین توسط یک آکادمیسین اوکراینی)

نگاه دقیق‌تر به آنچه در اوکراین می‌گذرد – بخش دوم: پوتین

روسیه اوکراین پوتین محور مقاومت

دستگاه دروغ‌ساز پوتین در جنگ اوکراین (+ ویدیو)

افسانه‌های جنگ پیش‌گیرانه‌ی روسیه‌ ضدامپریالیسم آمریکا / افشای توجیهات مدافعان روسیه در جنگ اوک …

دیالوگ هفته: گیر کردنِ پوتینِ روسیه در باتلاق اوکراین و موضع فاجعه بار بخش کوچکی از چپ