بایگانی

گرافیتی‌های حمایتی از دگرباشان جنسی در خیابانهای ایران

روزانه، هزار انقلاب کوچک: گفتگویی با برخی فعالین «کارزار فمینیستی» در روژاوا

انقلاب ۵۷ و مسئله زن

«جریان رهایی‌بخش زنان ایران»: از مشروطه‌خواهان ملی‌گرا تا کوییرهای پسامدرن

فضا، مکان و جنسیت

قانون حق هویت جنسیتی در شیلی به اجرا درآمد

درخواست حمایت کارشناسان سازمان ملل در ۲۹ نوامبر؛ روز جهانی «زنان مدافع حقوق بشر»

بیناجنس و باز هم حذف‌شده

تعریف دولت ترامپ از جنسیت علمی نیست

سیاست جدید دولت ترامپ: جنسیت بر اساس کروموزوم نوشته شود

اولین پاسپورت بدون جنسیت در هلند صادر شد

«تغییر هویت» با تیغ جراحی؛ ایران بهشت تراجنسیتی‌ها نیست!

«او» خود را در اختیار «وی» قرار داد

هند: اصلاح “قانون ترنس‌جندر” بر مبنای اصول یوگیاکارتا؛ ارائه مکانیسم “جبران”

هویت، پذیرش و قانون

ماجرای عشق و داستان ازدواج

طعم تلخ حذف

برگزاری روز جهانی مقابله با تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی در جامعه ایرانی تورنتو

واکنش مردم در مواجهه با اقلیت‌های جنسی /برنامه نگاه هفته، شادی امین

مفهوم دوجنسگرایی

افسردگی جنسیتی‌شده

زنان و جنسیت در تجربه شوروی

عمل‌های تغییر جنس اجباری، برنامه نگاه هفته/ شادی امین

یک رهبر تاثیرگذار را نقاشی کنید

مفهوم cis-sexism را بشناسیم

سوریه: اولین تغییر جنسیت در اوراق هویت

اصول یوگیاکارتا و یوگیاکارتا+۱۰ درباره جنس/جنسیت ثبت شده در مدارک چه می‌گوید؟

همه‌ی هویت‌های جنسیتی

برابری جنسیتی در قانون تایلند – سری سوم از قوانین مربوط به افراد ترنسجندر در جهان

آتئیست‌‌ها بیشتر از دین‌داران، ترنسجندرها را می‌پذیرند