بایگانی

جنس (Sex) و جنسیت (Gender)

زنانگی و مردانگی برای من چه معنایی دارد؟

تفاوت‌‌های پنهان بی‌خانمانی زنان و مردان

درنگی بر ضرورت واژگونی

جنسیت بدونِ هویت: سیاست فمنیستی و تفاوت جنسی

زنان و جنگ

ملاحظات جنسیتی بحران مسکن در ایران

منتشر شد: هفتمین شماره “آزادی اندیشه”

اقلیت های جنسی و کلیشه دوگانه انگاری جنسیت

یووال نوح هراری از خطرات جدیدی می‌گوید که حقوق اقلیت‌های جنسی را تهدید می‌کند

ادبیات زن و ادبیات زنان

ویدیو: تعیین جنسیت در انسان و حیوانات

گرافیتی‌های حمایتی از دگرباشان جنسی در خیابانهای ایران

روزانه، هزار انقلاب کوچک: گفتگویی با برخی فعالین «کارزار فمینیستی» در روژاوا

انقلاب ۵۷ و مسئله زن

«جریان رهایی‌بخش زنان ایران»: از مشروطه‌خواهان ملی‌گرا تا کوییرهای پسامدرن

فضا، مکان و جنسیت

قانون حق هویت جنسیتی در شیلی به اجرا درآمد

درخواست حمایت کارشناسان سازمان ملل در ۲۹ نوامبر؛ روز جهانی «زنان مدافع حقوق بشر»

بیناجنس و باز هم حذف‌شده

تعریف دولت ترامپ از جنسیت علمی نیست

سیاست جدید دولت ترامپ: جنسیت بر اساس کروموزوم نوشته شود

اولین پاسپورت بدون جنسیت در هلند صادر شد

«تغییر هویت» با تیغ جراحی؛ ایران بهشت تراجنسیتی‌ها نیست!

«او» خود را در اختیار «وی» قرار داد

هند: اصلاح “قانون ترنس‌جندر” بر مبنای اصول یوگیاکارتا؛ ارائه مکانیسم “جبران”

هویت، پذیرش و قانون

ماجرای عشق و داستان ازدواج

طعم تلخ حذف

برگزاری روز جهانی مقابله با تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی در جامعه ایرانی تورنتو