بایگانی

وقتی سکوت کافی نیست

«آن خراب ابنیه کز پنجره پیداست کجاست؟» نگاهی به «جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران»

توانمندسازی زنان از طریق مشارکت در برنامه‌ریزی‌شهری

فقر زنان پدیده ای پنهان در زیر پوست شهر

از مادر مشروطه تا مادر شهدا

بیانیهٔ دبیرخانهٔ جهانی فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان

جنس (Sex) و جنسیت (Gender)

زنانگی و مردانگی برای من چه معنایی دارد؟

تفاوت‌‌های پنهان بی‌خانمانی زنان و مردان

درنگی بر ضرورت واژگونی

جنسیت بدونِ هویت: سیاست فمنیستی و تفاوت جنسی

زنان و جنگ

ملاحظات جنسیتی بحران مسکن در ایران

منتشر شد: هفتمین شماره “آزادی اندیشه”

اقلیت های جنسی و کلیشه دوگانه انگاری جنسیت

یووال نوح هراری از خطرات جدیدی می‌گوید که حقوق اقلیت‌های جنسی را تهدید می‌کند

ادبیات زن و ادبیات زنان

ویدیو: تعیین جنسیت در انسان و حیوانات

گرافیتی‌های حمایتی از دگرباشان جنسی در خیابانهای ایران

روزانه، هزار انقلاب کوچک: گفتگویی با برخی فعالین «کارزار فمینیستی» در روژاوا

انقلاب ۵۷ و مسئله زن

«جریان رهایی‌بخش زنان ایران»: از مشروطه‌خواهان ملی‌گرا تا کوییرهای پسامدرن

فضا، مکان و جنسیت

قانون حق هویت جنسیتی در شیلی به اجرا درآمد

درخواست حمایت کارشناسان سازمان ملل در ۲۹ نوامبر؛ روز جهانی «زنان مدافع حقوق بشر»

بیناجنس و باز هم حذف‌شده

تعریف دولت ترامپ از جنسیت علمی نیست

سیاست جدید دولت ترامپ: جنسیت بر اساس کروموزوم نوشته شود

اولین پاسپورت بدون جنسیت در هلند صادر شد

«تغییر هویت» با تیغ جراحی؛ ایران بهشت تراجنسیتی‌ها نیست!