بایگانی

یادآوری تجربه شوراها در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی و قدرت‌گیری حکومت اسلامی ایران!

دور جدید اعتراضات مزدی جنبش کارگری و ظرفیت هدایت اعتراضات مردمی

طومار اعتراضی فعالان صنفی معلمان و کارگران را خطاب به سازمان جهانی کار امضاء کنید

در کشاکش تغییر جهت منحنی؛ بررسی جنبش کارگری ایران در مصاحبه با کاظم فرج‌الهی

دیگه تمومه ماجرا! (بخش اول)

دیالوگ هفته: اعتلای کمی و کیفی جنبش کارگری ایران در یکسال اخیر

گزارشی فشرده از جنبش کارگری ایران | متن سخنرانی در تظاهرات اول ماه مه – آلمان

اول ماه مه امسال فصلی جدید و بی سابقه در جنبش کارگری معاصر ایران

تاریخ نفس‌های تازه می‌خواهد

میزگرد: رویکردهای متفاوت در جنبش کارگری ایران پیرامون بحث حداقل دستمزد و خط فقر!؟

دیالوگ هفته: سه رویکرد در جنبش کارگری ایران پیرامون بحث حداقل دستمزد و خط فقر

از کشمکش بین ایران و آمریکا تا برآمد جنبش کارگری در ایران

سایت روز شمار جنبش کارگری ایران

چشم‌انداز «قدرتِ شورایی» در جنبشِ کارگری ایران

اعتصاب کارگران هفت تپه، بار دیگر پرچم بخش مهمی از مطالبات جنبش کارگری ایران را برافراشته است!

ملاحظاتی درباره وقایع اخیر در جنبش کارگری

بیانیه مشترک در همبستگی با جنبش و فعالان کارگری ایران در پنجاه و دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار …

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی

بازخوانی اعتصاب‌های هفت‌تپه و فولاد اهواز

نیازهای جنبش کارگری

پیش به سوی کارزاری برای تشکل سراسری کارگران ایران!

بخش دوم تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى در ایران – فصل دوم*

بیانیه تشکل های کارگری در رابطه با دستمزد سال ۹۵

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! … ٩. شاه در شرایط مات

آفت شناسی جنبش کارگری ایران

گفت‌وگوهای کارگری

یاد وارطان و شاعر بلند آوازه ایران شاملو بخیر